KM Sgl/Dbl/jr TBKr 2019

0

0

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 2010,- og kan betales med KID 300155736 til konto 5134.06.06144.
Kalkyle