KM Sgl/Dbl HOBK

  • Navn: KM Sgl/Dbl HOBK
  • Arrangør: HOBK
  • Fra: 2019-04-12 Til: 2019-04-14
  • Hall: Uregistrert
  • Serier: 6
  • Hcp: B
  • Kontaktperson: [mangler]

0

0

Resultatliste

Rankingliste

Turneringsavgift

Administrasjonen har ikke registrert innbetaling av turneringsavgiften.
Avgiften er kalkulert til kr 1950,- og kan betales med KID 300155538 til konto 5134.06.06144.
Kalkyle