Rank-endringer for Georg Utstrand

Endringer registrert for uke 2006-03-13-2006-03-20
Rank ved ukestart : 1793,72
#EventScoreDelta rank
11.divisjon Lokalliga TBKr (A3 - Munken 3-A6 - Munken 4) serie 2161-1,0
21.divisjon Lokalliga TBKr (A3 - Munken 3-A6 - Munken 4) serie 1207-0,5
31.divisjon Lokalliga TBKr (A3 - Munken 3-A6 - Munken 4) serie 3198-0,5
42.Divisjon Herrer Avdeling C (Dora-Munken 2) serie 2217-0,2
52.Divisjon Herrer Avdeling C (Munken 2-Orkla) serie 2205-0,6
62.Divisjon Herrer Avdeling C (Dora-Munken 2) serie 1199-0,8
72.Divisjon Herrer Avdeling C (Munken 2-Orkla) serie 1201-0,3
82.Divisjon Herrer Avdeling C (Dora-Munken 2) serie 31990,0
92.Divisjon Herrer Avdeling C (Munken 2-Orkla) serie 32000,9