Lover og regler for Norges Bowlingforbund

Norges Bowlingforbunds lover, regler og bestemmelser er samlet i Lovheftet.

Loven (kapittel 1) kan kun endres på Forbundstinget.
Resten av Lovheftet inneholder regler og bestemmelser som kan endres i Tingperioden.

Lovkomiteen følger fortløpende med i de internasjonale lover og regler  fra ETBF og WTBA, og korrigerer regler og bestemmelser  i henhold til vedtak  som blir fattet.
Så langt det er mulig, settes det inn henvisninger i vår lov til bestemmelsene i regelverket til NIF, ETBF og WTBA, som NBF er underlagt.

Lovkomiteen vil hele tiden forsøke å gi bestemmelsene en mest mulig entydig fremstilling, for å minske muligheten for feiltolkninger.
 
Endringer som foretas, vil fremkomme som egne henvisninger.

 

Lovheftet refererer i Kap2 $ 4.3.8 til liste over tillate vaskemidler. Denne listen er tilgjengelig hos WTBA

Nyheter fra lovkomitéen