Agder Bowlingkrets (ABK)

Kontaktinfo

e-Post: linda.s.olafsson@gmail.com
Hjemmeside: http://abk.bowling.no/

Adresse

v/Linda Olafsson
Postboks 4301, Justvik
4634 KRISTIANSAND S

Organisasjon

Styret

Leder: Linda Olafsson
Medlem: Eivind Fossdal
Medlem: Torunn Elisabeth Eilertsen
Medlem: Karl- Olav Gundersen
Varamedlem: Roy Støylen
Varamedlem: Geir Omdal

Klubber

Agder Bowlingkrets har 5 tilhørende klubber.

Turneringer

Det arrangeres 28 turneringer i Agder Bowlingkrets krets inneværende sesong.