Norges Bowlingforbunds Hederstegn i Sølv

Norges Bowlingforbunds hederstegn i sølv er NBFs nest høyeste utmerkelse.

Hederstegnet tildeles en person som i løpet av lengre tid har nedlagt et arbeid til varig glede og gavn for norsk bowling. Dette arbeidet kan være utført på internasjonalt plan, forbundsplan eller lokalt plan.

Tildelinger

 1. Arne Jakobsen, 1992
 2. Birger Skomedal, 1993
 3. Jan Edvardsen, 1993
 4. Leif W Møster, 1995
 5. Sigmund Sævareid, 1995
 6. Roar Hansen, 1995
 7. Bjørn Størksen, 1995
 8. Erik Garder, 1997
 9. Per Kaare Halvorsen, 1997
 10. Kjell Mardal, 1997
 11. Tove Walstad Fosseide, 1997
 12. Anne Grete Berg, 2000
 13. Reidun Sandal, 2001
 14. Ludwig Wannemacher, 2001
 15. Ola Bjørtomt, 2001
 16. Franz Olsen, 2001
 17. Einar Kulseng, 2007
 18. Halgeir Ludvigsen, 2007
 19. Astrid Arnesen, 2007
 20. Trygve Halvorsen, 2009
 21. Ellen Marie Andersen, 2009
 22. Rune Dybesland, 2009
 23. Vigdis Bjørtomt, 2009
 24. Alf Norland, 2010
 25. Torfinn Karlsen, 2010
 26. John-Arne Jakobsen, 2011
 27. Ingar Gabrielsen, 2011
 28. Per Arild Rasmussen, 2011
 29. Lillian Larsen, 2013
 30. Per Salomonsen, 2013
 31. Vidar Rise, 2013
 32. Bjørn Johansen, 2013
 33. Jan Erik Øien, 2013
 34. Grethe Barbro Bergersen, 2015
 35. Osmund Birkeland, 2015
 36. Helge Dammen, 2015
 37. Kjell Myhre, 2015
 38. Petter Hansen, 2015
 39. Sverre Lund, 2015
 40. Nils Elsrud, 2017
 41. Helge Meyer, 2017
 42. Per-Einar Walstad, 2019
 43. Heidi Thorstensen, 2019
 44. John Stubsve Bang, 2019