Norges Bowlingforbunds Hederstegn i Gull

Norges Bowlingforbunds hederstegn i gull er NBFs høyeste utmerkelse.

Hederstegnet tildeles personer som i løpet av lengre tid har nedlagt et nitid og bestående arbeid til varig gavn for norsk bowling.

Tildelinger

 1. Øivind Ødegård Jr., 1972
 2. Erling K. Aasen, 1972
 3. Helge Eugen Ruud, 1974
 4. Kauko Alhstrøm, 1979
 5. Liv Aukner, 1983
 6. Turid N. Kurås, 1984
 7. Willy Bjerkebakke, 1985
 8. Jan Kurås, 1987
 9. Arne Svein Strøm, 1987
 10. Gösta Zellén, 1987
 11. Ingrid Sletvold Hansen, 1993
 12. Øystein Jensen, 1993
 13. Rolf Gunnar Bøe, 1993
 14. Tore Torgersen, 2001
 15. Bjørn Størksen, 2003
 16. Jan Edvardsen, 2007
 17. Roar Hansen, 2007
 18. Erik Garder, 2009
 19. Per Kaare Halvorsen, 2011
 20. Halgeir Ludvigsen, 2013
 21. Reidun Sandal, 2015
 22. Ola Bjørtomt, 2015
 23. Sven Tore Iversen, 2015
 24. John-Arne Jakobsen, 2017
 25. Rune Dybesland, 2019