Norges Bowlingforbunds Hedersdiplom

Norges Bowlingforbunds hedersdiplom er NBFs lavest rangerte formelle utmerkelse.

Hedersdiplomet tildeles for mangeårig nyttig virksomhet for norsk bowling eller støtte til NBF.

Tildelinger

 1. Kåre Karlsen , 1984
 2. Per Magnar Gildseth, 1984
 3. Arthur Ottosen, 1985
 4. Odd Pettersen , 1986
 5. Carstein Christensen, 1986
 6. Rolf KjØle , 1987
 7. Reidar Kindervåg, 1988
 8. Magnar Fosseide , 1990
 9. Ingrid Sletvold Hansen, 1990
 10. Roar Hansen, 1990
 11. Rolf Walstad, 1990
 12. Leif W Møster, 1991
 13. Birger Skomedal, 1991
 14. Rolf Kristensen, 1992
 15. Erik Thoresen, 1992
 16. Reidun Sandal, 1993
 17. Terje Jenssen, 1993
 18. Bjørn Størksen, 1994
 19. Karl RØnning , 1995
 20. Harry BlÅsmo , 1995
 21. Petter Sæthrang, 1995
 22. Karin Jørgenrud, 1997
 23. Bjørn Johansen, 1997
 24. Bjørn Dahle, 1997
 25. Nina Torgersen, 1997
 26. Kjell Klausen, 1997
 27. Sven Berthelsen , 1997
 28. Ludwig Wannemacher, 1997
 29. Ian Downend , 1997
 30. Viggo Samsonsen, 1997
 31. Franz Olsen, 1999
 32. Ingunn Tverdal, 2000
 33. Steinar Sundberg, 2000
 34. Roar Andersson, 2000
 35. John J. Jensen , 2000
 36. Einar Kulseng, 2001
 37. Osmund Birkeland, 2001
 38. Jan B. Tvedt, 2001
 39. Per Arild Rasmussen, 2001
 40. Vigdis Bjørtomt, 2004
 41. Asbjørn Haugen, 2004
 42. Kjetil Johansen, 2007
 43. Jon Opsand Aaser, 2007
 44. Lillian Larsen, 2007
 45. Kirsten Oredsen, 2007
 46. Ingar Gabrielsen, 2007
 47. Olav J. Olsen, 2008
 48. Sverre Lund, 2009
 49. Per Salomonsen, 2009
 50. Øivind Danielsen, 2009
 51. Christer Olsson, 2010
 52. Thom Hinna, 2010
 53. Per Johansen, 2010
 54. Harald Økland, 2010
 55. John Reidar Kindervaag, 2010
 56. Nils Elsrud, 2011
 57. Randi Hansen, 2011
 58. Svenn-Rune Hansen, 2011
 59. Anne Christine Bringedal, 2011
 60. Frode Morten Skjørland, 2013
 61. Magnar Dyrnes, 2013
 62. Ingrid Olsen, 2013
 63. Arnt Inge Kjesbu, 2013
 64. Roger Espen, 2013
 65. Egil Toftaker, 2013
 66. Sverre Bjordahl , 2014
 67. Håkon Ingebrigtsen, 2014
 68. Svein Hansen, 2014
 69. Finn A. Mjelde , 2014
 70. Herbert Cook, 2014
 71. Marte Zetlitz Lien, 2014
 72. May Jorunn Rønningen, 2014
 73. Sigurd Tore Knutsen, 2014
 74. Rune Johansen, 2014
 75. Richard King, 2015
 76. Roald Finstad, 2015
 77. Roshild Jensen, 2015
 78. Inge Sneberg, 2015
 79. Håkon Kofstad, 2015
 80. Anne Mette Karlsen, 2015
 81. Jan-Roald Jensen, 2015
 82. Lena Kringen Bye, 2015
 83. Ronny Wang, 2015
 84. Trude Nilsen, 2015
 85. Kjell Arve Berg, 2017
 86. Knut Anders Klungervik, 2017
 87. Gaute Hoff, 2017
 88. Odd Larønningen, 2017
 89. Merete Gjertsen Stensrud, 2017
 90. Øivind Bøhle Nordhagen, 2017
 91. Ragnhild Frøshaug, 2019
 92. Kirsti Rørvik, 2019
 93. Marita Berglund, 2019
 94. Mariann Kleiven, 2019
 95. Morten Hinna, 2019
 96. Knut Atle Skoglund, 2019