Handlingsplan og strategidokumenter for NBF

NBF handlingsplan vedtatt på Tinget 2015 og FS vedtatte strategidokumenter.