Forbundstyret

Forbundstyret velges i sin helhet av Forbundstinget, for en periode av 2 år. Styret består av President, Visepresident, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styremedlemmer

President - Halgeir Ludvigsen

Halgeir Ludvigsen

Visepresident - Marie Jenny Paulsson Berg

Marie Jenny Paulsson Berg

Medlem - John-Arne Jakobsen

John-Arne Jakobsen

Medlem - Irene Kragh Eckell

Irene Kragh Eckell

Medlem - Patrick Gimmestad Emblem