Klubbinfo

Her samler vi aktuell info for klubber og info/brev/mail sendt til klubbene.

Lisenser

Informasjon om lisens og innbetaling via KID blir sendt ut til spillere på SMS hver sesong og er også tilgjengelig under MinSide eller spillerens infoside.  Vennligst benytt oppgitt kontonummer, oppgitt KID uten å vedlegge tilleggsinformasjon eller kombinere innbetalinger.


Klubbene er pålagt å vedlikeholde opplysningene om sine medlemmer og klubben, herunder endringer av mail-, postadresse og telefonnumre.

Dokumentarkiv