VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2023

Publisert 23.01.2023

Årets Forbundsting vil finne sted lørdag 29. og søndag 30. april på Thon Linne Hotel, Oslo. Som tidligere år vil det selvsagt være mulig med ankomst på fredag.

Påmeldingsfrist for deltagelse, og frist for innsendelse av forslag og nominering av hedersbevisninger, er identiske: 17. mars 2023.

Vedlagt oversikt over antall delegater som den enkelte klubb kan sende.

Selve invitasjonen med diverse vedlegg følger vedlagt.

Vi minner om fristen 17.mars 2023.

Velkommen til Forbundsting 2023.

Her finner du vedleggene:

Invitasjon: https://www.bowling.no/wp-content/uploads/2023/01/Invitasjon-til-Forbundsting-2023.pdf

Representanter 2023: https://www.bowling.no/wp-content/uploads/2023/01/Representanter_2023.pdf

Påmeldingsskjema: https://www.bowling.no/wp-content/uploads/2023/01/Pameldingsskjema-Forbundsting-2023.pdf

Fullmakt: https://www.bowling.no/wp-content/uploads/2023/01/Fullmakt_2023.pdf

NBFs Reiseregningskjema: https://www.bowling.no/wp-content/uploads/2023/01/NBFs-reiseregningskjema-2022.pdf