REMINDER – UTLYSNING AV MESTERSKAP 2025 – ARRANGØRKANDIDATER

Publisert 21.11.2023

NORGES BOWLINGFORBUND søker arrangører til alle mesterskap i 2025.
Søknadsfrist er 1.desember 2023

Det søkes om arrangører til følgende mesterskap:

 • Norgesmesterskap Single/Double
 • Norgesmesterskap Lag
 • Norgesmesterskap Junior
 • Norgesmesterskap U26
 • Norgesmesterskap Veteran Single/Double
 • Norgesmesterskap Veteran Lag
 • Norgesmesterskap Døve- og Hørselshemmede

Søknad sendes til Kirsten.wille@nif.idrett.no med følgende elementer:

 • Hvilket mesterskap det søkes om – det kan selvsagt søkes om flere mesterskap
 • Klubb/krets som søker – husk å oppgi kontaktperson (e-post og mobilnr)
 • Hvilken hall som skal benyttes, inkludert antall baner (10 baner er minimum)
 • Estimert/avtalt pris for baneleie, vanligvis oppgitt som seriepris
 • Kort beskrivelse av hvordan mesterskapet planlegges gjennomført. (Samarbeidsnivå med hall, tilgjengelig bemanning, relasjoner til lokale media, sponsormuligheter etc.)

NBFs Mesterskapskomité vil være tilgjengelig i forkant av alle mesterskap med tanke på hjelp og støtte til utpekte arrangører. NBF håper og motta en rekke spennende søknader fra det ganske land innen fristen: 1. desember.  Alle 2025-tildelinger vil fastsettes av FS innen utgangen av 2023, dog med et mulig unntak for NM Single/Double.