Terminliste 2019/20 er påbegynt

Publisert 14.12.2018
Redigert 21.10.2021

Det er sendt ut nødvendig informasjon til alle klubber og kretser vedrørende turneringssøknader og utarbeidelse av Terminliste 2019/20. Fristene er de samme som tidligere = alle turneringssøknader fra den enkelte klubb må være den aktuelle kretsen i hende senest 1. februar. Deretter har kretsene to uker å ferdigstille turneringstilbudet i sin krets før samlet oversendelse til Forbundskontoret.

Aktuelle dokumenter gjengis i linkene nedenfor.

Infoskriv Turneringssøknader 2019/20

Turneringsskjema 2019/20

Utkast Terminliste 2019/20