STØTTE TIL LOKALE UNGBOWLING JUNIOR-TURNERINGER

Publisert 09.03.2022

Forbundsstyret vedtok i sitt møte 12/21 – 11.- 12.12.22  å gi en støtte på kr.2.500,- til lokale Juniorturneringer som følger UngBowlings konsept.

Forbundsstyret håper at tiltaket vil føre til en positiv økning i aktiviteter for våre juniorer over hele landet.

UngBowlings konsept for lokale juniorturneringer finner du her: UngBowling-konsept – lokale juniorturneringer 2022