Status Bowlinghaller -Koronatiltak fra 15.12.21

Publisert 17.12.2021

Bowlinghallene ble  ikke nevnt i de nye restriksjonene/tiltakene.  NBF har bedt NIF ta opp dette med Kulturdepartementet og gi en nærmere definering/spesifisering hva angår bowlinghaller.  Vi har fått følgende informasjon fra NIF:

  • Det å holde en bowlinghall åpen for enhver (kommersiell bruk) vil kategorisere hallen som en spillehall, som etter dagens regelverk skal holdes stengt
  • Det å derimot holde en bowlinghall åpen kun for organisert idrettsaktivitet (dvs. lukket for andre), vil kategorisere hallen som et idrettsanlegg, som ikke må holdes stengt
  • 57 bowlinghaller er av forbundet godkjent for organisert bowlingspill. Så lenge bruken av hallen er i tråd med dette, dvs. til organisert bowlingspill i regi av et idrettslag eller annet org.ledd under NIF, skal det anses som et idrettsanlegg og ikke en spillehall. Det er anleggseier som definerer hva hallen er, innenfor disse rammene.
  • Per i dag er all organisert idrettsaktivitet innendørs anbefalt avlyst eller utsatt. Dette gjelder imidlertid ikke for toppidretten, og bowlinghaller kan derfor holde åpent for utøvere som anses som toppidrettsutøvere iht. definisjonen gitt av myndighetene, slik at disse får trent og konkurrert
Toppidrett
Regjeringen legger opp til at toppidrett skal kunne utøves tilnærmet som normalt innenfor rammen av de nye smitteverntiltakene. De generelle anbefalingene om trening for voksne gjelder derfor ikke for toppidretten.
Regjeringen har lagt til grunn at toppidrett i denne sammenheng må defineres snevert. I det følgende presiseres nærmere rammene for utøvelse av toppidrett.
Regjeringens definisjon av toppidrettsutøvere

1. Utøvere på særforbundenes landslag (senior og aldersbestemt), eller utøvere som representerer et særforbund i internasjonale konkurranser.

2. Utøvere som er under kontrollert utvikling i regi av et særforbund mot å kunne konkurrere internasjonalt, og/eller del av særforbunds satsings-og talentutviklingsgrupper.

3. For lagidretter omfattes utøvere og støtteapparat for seniorlag i øverste divisjon, samt lag som spiller kvalifisering til øverste nivå.

Toppidrettsutøvere, støttepersonell og dommere vil fortsatt ha forskriftsfestet unntak fra kravene til avstand ved gjennomføring av toppidrettsarrangementer, jf. covid-19-forskriften § 13b.
Toppidrettsutøvere, støttepersonell og dommere skal heller ikke regnes med blant det antallet personer som kan være til stede på et arrangement, jf. covid-19-forskriften § 13a