SportBowlingNorge Elite 2023

Publisert 31.12.2022

SportBowlingNorge Elite

I 2019 ble SportBowlingNorge for første gang presentert for det norske bowlingmiljøet. Dette inkluderte en ny satsning på sporten og idretten bowling i form av å ta i bruk en mer oppdatert og moderne prosess enn tradisjonelt.

Etter flere års utsettelser av SportBowlingNorge strukturen grunnet covid har også overgangen fra Team Norge til SportBowlingNorge Elite, som skaper bruttotroppen for landslag, blitt annerledes enn hva som var planlagt.
Fraværet av verdifull konkurranseaktivitet, manglende gjennomføringsmuligheter av felles aktiviteter og annen aktivitet som normalt ligger til grunn for progressiv utvikling og evaluering av utøvere har ikke gjort overgang til, og oppstart av, SportBowlingNorge prosessene enkel.

I begynnelsen av desember ble det sendt ut 42. invitasjoner til SportBowlingNorge Elite 2023 i Junior, U21 og Senior segmentet. Invitasjonen inkluderte informasjon om oppdaterte kriterier og informasjon om aktivitetsprioritering.
Av de 42. som ble invitert til SportBowlingNorge Elite takket 31. ja til invitasjonen og å være en del av SportBowlingNorge Elite 2023.

Utøverne som utgjør SportBowlingNorge Elite 2023 er:

Landslagsaktivitet = Toppidrett!

For at fremtidige landslag skal kunne utvikle suksess er det viktig med en klar og tydelig definisjon av toppidretten.
SportBowlingNorge Elite tar derfor utgangspunkt i Olympiatoppens definisjon av Toppidrett:

 • «Toppidrett» defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.

Toppidrett – SportBowlingNorge Elite

Olympiatoppens definisjon for topp- og elite-idrett og ligger til grunn for hvordan den øvrige idretten utvikler seg og benytter idrettens resurser.

Den globale utviklingen av sporten bowling skjer raskt og det krever gode resursprioriteringer for å henge med i toppen av dagens resultat miljø.
Bowlingteknikken er under rask utvikling, og har så vært i mange år, hvor behovet for kraft, rotasjoner og taktisk kunnskap er tydeligere for å kunne hevde seg enn tidligere.
De raske og kontinuerlige endringene i spilleforholdene, som det moderne bowlingmiljøet tvinger frem, skaper andre kriterier på teknikk, taktikk og fysikk for at prestasjoner på øverste nivå skal bli en etablert langsiktig realitet enn hva den tradisjonelle bowlingteknikken kan levere generelt.

Landslagenes mulige deltakelse på mesterskap er avhengig av forbundets økonomi, tilgang på utøvere, og utøvermiljøer, som oppfyller kriterier, forventet utviklingsnivå, og som har aktivitet på et nivå som forsvarer et elitefokus.
Det belyses at det IKKE er en automatikk i deltakelse på mesterskap. Med begrensede resurser må det være en tøff prioritering av resurser.

Deltakelse på mesterskap og gjennomføring av aktiviteter prioriteres etter følgende:

– Økonomiske resurser

– Aktivitetsnivå på utøvere/gruppe utøvere – forhold til aktivitetskrav

– Prestasjonsnivå

Hvert alders-, og kjønns-, relatert landslag har sine mesterskap og det stilles krav til hver gruppe i henhold til deltakelse på mesterskap. Det er kun på junior nivå det finnes et konkret fokus på deltakelse.
Evaluering av teknisk og taktisk kvalitet, fysisk status, mentale egenskaper og sosiale egenskaper i tillegg til et aktivitetsnivå, med tilhørende resultater, som reflekteres i målbevissthet og interesse for utvikling.

Landslagenes målsetting

Uten målsetting er det meget liten mulighet for utvikling og vekst av suksessmiljø for utøvere som ønsker å satse på idretten bowling.
Målsettingen for våre landslag defineres til følgende:

 • Junior
  • Aktivitet og utviklingsbasert mestring
   • Idrettsspesifikk læring, testing og utvikling
   • Teknikkbasert utvikling og taktisk kompetanseanskaffing
 • U21
  • Kompetanse og prestasjonsrelatert mestring
   • Kombinere teknikk og taktikk i prestasjon
   • Prestasjonspsykologisk utvikling
   • Utøvere som aspirerer, og styrker, definisjonen TOPPIDRETTSUTØVER
 • Senior
  • Prestasjonsrelatert mestring
   • Utøvere som oppfyller, og styrker, definisjonen TOPPIDRETTSUTØVER
 • 50+/veteran
  • Aktivitet og mestringsrelatert
   • Utøvere som motiveres av nysgjerrighet og idrettsglede

Aktiviteter prioriteres og fastsettes for å kvalitetssikre og optimere utvikling og vekst av SBN (SportBowlingNorge) felleskaps miljøet, utøvernes individuelle utvikling i sporten, SBN felleskapets utvikling og synliggjøring av IDRETTEN bowling og ivareta det verdigrunnlag som settes.

Prioritering av aktiviteter er viktig for at det skal finnes plass for restitusjon, oppbyggende og utviklende treningsaktivitet for den individuelle utøveren og det generelle SBN Miljøets utvikling.

Prioriterte aktiviteter – NB! EBT 3 München er kansellert.

NB!! EBT 3 München 24-26/3 er kansellert og det søkes etter andre muligheter i denne perioden.

Prioriterte mesterskap i 2023 er Junior EM og EM Herrer og derved hovedfokus for aktivitet og planlegging.

Det nye SBN Elite kommer å ha sine først digitale møter i begynnelsen av januar.

For de som ønsker mer fakta og informasjon om kriterier og evalueringer så kan dere finne det her:

Kriterier og evalueringsprosesser

Med ønske om et fantastisk godt bowlingår 2023.

Ulf Hämnäs
Sportsjef/Hovedcoach
ulf.hamnas@nif.idrett.no
48042706

Tore Danielsen
Juniorcoach/Spillerutvikler
tore.danielsen@glamox.com
95219749

Leif Espen Skjegstad
Ass. Coach/Spillerutvikler
l.e.s@online.no
91714283

Invitasjonsbrev
Aktivitetsprioritering