SØKNADSPROSESS – TURNERINGER SESONGEN 2022/2023 – REMINDER

Publisert 31.01.2022

Søknadsprosess – Turneringer Sesongen 2022/23

Det er igjen på tide å starte planleggingen av ny sesong, og ny terminliste. Vedlagt følger kalender for sesongen 2022/23. Datoer for nasjonale arrangementer og alle serieomganger er markert på vedlegget. Det samme gjelder aktuelle internasjonale turneringer og de internasjonale mesterskap som har blitt terminfestet. Som følge av løpende utfordringer i forbindelse med Covid-19,  hersker det fortsatt usikkerhet rundt diverse 2022-mesterskap. Dersom det gjøres endringer, vil NBF selvsagt informere om dette; med de konsekvenser det kan medføre for vår terminliste.

Vi gjør fortsatt oppmerksom på at helger som innbefatter NM Sgl/Dbl og finalehelg for Norwegian Open SKAL VÆRE FRI FOR ANDRE TURNERINGER. NBFs Dameturnering må dessverre flyttes igjen pga gjeldende restriksjoner. Vi kommer tilbake med ny dato.

Følgende frister må overholdes:

01.02.22          Frist for innsendelse av klubbenes ønsker til kretsen. Vedlagte søknadsskjema skal benyttes. Om nødvendig, vennligst kopier flere eks av skjemaet.

 15.02.22          Frist for innsendelse fra kretsene av deres liste over godkjente turneringer, inkl. eventuelle merknader. Det forutsettes at kretsene gjennomfører egne terminlistemøter før innsendelse til Forbundskontoret, NBF.

(Søknadsskjemaene fra klubbene skal medfølge.)

 15.03.22          Frist for Forbundskontoret til å sende ut komplett forslag til terminliste til kretsene for høring/korrektur.

 20.04.22          Terminlisten legges ut på bowling.no  –  og endringer skal deretter helst unngås.

Kretsene bes sørge for, via terminlistemøter med klubbene, å unngå flere samtidige turneringer innen samme krets, dersom det ikke er avtalt samkjøring mellom arrangørene.

Betydningen av kretsvise terminlistemøter understrekes, og at sluttresultat samlet sendes inn til NBF. (Rett adressat, via e-post: erik.garder@nif.idrett.no)

Spillereglement for lokalligaer i regi av ulike kretser bes innsendt sammen med søknadene.

Til slutt anmodes det på det sterkeste om at det enkelte turneringsskjema fylles ut nøyaktig og fullstendig: re-entry, hcp og kontaktperson er viktige opplysninger som det til dels slurves med. Det faktum at skjemaene må fylles ut for hånd, og deretter scannes/sendes inn, er fortsatt mest hensiktsmessig for NBF, selv i disse digitaliseringstider.. (Skjemaene skal dessuten signeres fysisk = må uansett skrives ut.)