SØKNADSFRIST 1.12.22 – Søknadsprosedyre for arrangørkandidater – Mesterskap 2024

Publisert 30.11.2022

De 2024-mesterskap som herved utlyses, med frist 1. desember, er:

 • Norgesmesterskap Single/Double
 • Norgesmesterskap Lag
 • Norgesmesterskap Junior
 • Norgesmesterskap U26
 • Norgesmesterskap Veteran Single/Double
 • Norgesmesterskap Veteran Lag
 • Norgesmesterskap Døve- og Hørselshemmede

E-post med nedenstående elementer sendes til Kirsten.wille@nif.idrett.no.

 • Hvilket mesterskap det søkes om –  det kan selvsagt søkes om flere mesterskap
 • Klubb/krets som søker –  husk å oppgi kontaktperson (e-post og mobilnr)
 • Hvilken hall som skal benyttes, inkludert antall baner (10 baner er minimum)
 • Estimert/avtalt pris for baneleie, vanligvis oppgitt som seriepris
 • Kort beskrivelse av hvordan mesterskapet planlegges gjennomført. (Samarbeidsnivå med hall, tilgjengelig bemanning, relasjoner til lokale media, sponsormuligheter etc.)

NBFs Mesterskapskomité vil være tilgjengelig i forkant av alle mesterskap med tanke på hjelp og støtte til utpekte arrangører. NBF håper og motta en rekke spennende søknader fra det ganske land innen fristen: 1. desember. Alle 2024-tildelinger vil fastsettes av FS innen utgangen av 2022, dog med et mulig unntak for NM Single/Double.