Søknadsfrist 1. feb: Retningslinjer for søknad om midler fra NBF

Publisert 08.01.2018
Redigert 21.10.2021

Vedlagt følger informasjon om retningslinjer for søknader om tildeling av Integreringsmidler og Breddemidler i 2018.

For begge kategorier er søknadsfristen 1. februar og 1. august.

Integreringsmidler har klubber og kretser kunnet søke på i mange år, men Breddemidler er en ny og spennende mulighet!

Som det fremkommer av nedenstående link, har Forbundsstyret besluttet å avsette budsjettmidler i 2018 til breddetiltak  –  kall det gjerne «rekrutteringstiltak», primært for personer under 23 år. Terskelen for å søke, og tildeles midler, skal være lav: her vil gode ideer og tiltak honoreres så langt midlene strekker til.

Tiltak for nybegynnere  –  gjerne oppfølging av «bursdags»-bowling  –  så vel som rene jentetiltak, vil kunne tildeles midler. Dessuten oppfordres det til selvsagt også å søke om midler til andre gode rekrutteringsprosjekter, gjerne på kretsnivå. Følgelig oppfordres både klubber og kretser til å søke. Bowling-Norge trenger flere unge, aktive spillere  –  og det så raskt som mulig.

Dessuten oppleves integreringstiltak som meningsfulle og givende aktiviteter. Det er flere spennende miljøer rundt om i Norge som har spennende prosjekter innen integrering av personer med ulike fysiske og psykiske utfordringer. Men det er plass/midler til flere prosjekter, så her er det bare å benytte muligheten.

NBF imøteser mange søknader; første frist er altså 1. februar.

Retningslinjer Breddemidler

Retningslinjer Integreringsmidler