Søknadsfrist 1. feb: Bredde- og Integreringsmidler

Publisert 15.01.2019
Redigert 21.10.2021

Det vil også i 2019 være mulig for klubber og kretser å søke midler for sitt arbeid med Integrering og Bredde/Rekruttering. Prosessen er nærmest identisk med 2018. Vennligst se de konkrete retningslinjene for detaljer. Første søknadsfrist er allerede 1. februar, så det er bare å hive seg rundt! NBF imøteser spennende og gode søknader fra det ganske land  –  lykke til.

Integreringsmidler 2019: Retningslinjer for søknad

Breddemidler 2019: Retningslinjer for søknad

Breddemidler 2019: Retningslinjer for søknad