Søknadsfrist 1. august: Tildeling av Bredde- og Integreringsmidler

Publisert 17.06.2019
Redigert 21.10.2021

Det opplyses herved om årets andre tildelingsrunde for Bredde- og Integreringsmidler.

Søknadsfristen er 1. august  –  vennligst se linkene nedenfor for detaljer. (Informasjonen er identisk med det som ble offentliggjort i januar, frist 1. februar.)

En rekke klubber mottok midler i februar-tildelingen. Disse må gjerne søke på nytt, samtidig som NBF selvsagt oppfordrer til nye søknader fra andre søkere.

Dette er midler som er ment for rekruttering og økt bowlingaktivitet, ikke minst overfor nye grupper. Det er kun fantasien som setter begrensninger  –  lykke til!

Retningslinjer Breddemidler 2019

Retningslinjer Integreringsmidler 2019