RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSIDRETT

Publisert 03.11.2023
Redigert 10.11.2023

Norges idrettsforbund har utarbeidet retningslinjer for ungdomsidretten. Dette er et politisk virkemiddel for å sikre ungdommers rettigheter som individ og aktive idrettsutøvere. Les mer om retningslinjer for ungdomsidrett

Ungdomsidrett er aktivitet for ungdom fra det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

Norsk idrett har som mål å skape livslang idrettsglede, derfor er det viktig å beholde ungdommen i idretten.

Inviter og inkluder ungdommen. Hvilke aktiviteter ønsker de? Antall treninger og konkurranser? Sosiale aktiviteter? Kanskje noen av dem ønsker å bidra inn i andre roller. De unge er fremadstormende og nytenkende. La dem få bidra dersom de ønsker det selv.

NBF har et eget ungdomsutvalg med representanter som blir valgt gjennom Forbundstinget. Utvalget består av en leder og 2-3 tillitsvalgte. Disse skal være ungdommens talerør inn mot NBF sitt bestemmelsesorgan, og skal jobbe for og med ungdom.

NBF støtter med kr. 4000 dersom du arrangerer en lokal juniorturnering.

Ungdomsligaen

Ungdomsligaen er den nasjonale ligaen som strekker seg fra sør til nord i Norge. Det er totalt 14 lag fordelt på 2 divisjoner. Det spilles kamper digitalt hvor lagene spiller i sin hjemme hall og sender resultatene inn til Ungbowling.

Ligaen bidrar til økt aktivitet for ungdom, både gutter og jenter. Det er sosialt og et lavterskeltilbud som får yngre til å begynne å konkurrere.

For bistand, ta kontakt med:

Jørgen Mathiesen – Leder i Ungbowling (Ungbowling hjemmeside)

E-post: jorgen@solorbk.no

Telefon: 99118038

 

David Arnold Fossan – Kontoret

E-post: DavidArnold.Fossan@nif.idrett.no

Telefon: 41544803