PROTOKOLL FS-MØTE 9-22 – 9.11.22

Publisert 18.11.2022
Redigert 19.11.2022

Protokollen fra FS-møte 9/22 – 9.11.22 finner du her: https://www.bowling.no/wp-content/uploads/2022/11/Protokoll-FS-mote-9-22-9.11.22-1.pdf

Vi ønsker å sette fokus på de to beslutningssakene i Protokollen:

  1. Solør Bowlingklubb er tildelt som arrangør av Sommerleiren 2023
  2. For at medlemmene skal kunne se hvilke saker som skal opp til behandling og kan kunne komme med innspill til Styret i forkant av møtet, skal innkallingen offentliggjøres på bowling.no når den er sendt ut til FS.