PROTOKOLL FS-MØTE 10/23 – 02.11.23 PÅ TEAMS

Publisert 13.11.2023

Forbundsstyret avholdt sitt møte over teams torsdag 02. oktober. Her ble en rekke saker gått gjennom, og hele protokollen finner du under. 

Protokollen kan leses i sin helhet her. Nedenfor gjengis noen av de viktigste sakene i stikkordsform:

  • FS vedtok at Oslo Bowlingklubb er ny arrangør for NM Veteran Sgl/Dbl 2024.
  • Ny oppdatert instruks for FS ble vedtatt.
  • FS må bli mer offensive informasjonsmessig, og hvert FS-medlem skal skrive på bowling.no fra sine ansvarsområder.