Ny Korona-info for Bowling-Norge

Publisert 12.12.2021

NBF ønsker at ordinært ligaspill- og treningsaktivitet skal gjennomføres i mest mulig grad som normalt.

Regjeringen har innført nye smitteverntiltak gjeldende fra og med 9. desember. For bowlingens del vil dette innebære følgende:

Organiserte fritidsaktiviteter
Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer.

Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening

Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur-og fritidsaktiviteter

Toppidrett kan gjennomføres som normalt

Hva betyr dette for bowling:

Barn og unge:
Ikke gitt konkret anbefaling om avstand og antall, og kan derfor trene og konkurrere som normalt, men bør unngå bruk av garderober

Toppidrett:
Kan gjennomføres som normalt; dvs. trene og konkurrere. Forskriftsfestede begrensninger på arrangement.

Voksne Breddeidrettsutøvere
Begrensning på gruppestørrelse (20 personer) ved aktivitet innendørs.

Det er anbefaling om å at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten samt 2 meter avstand ved høyintensiv trening.  Dette betyr at det ikke gjelder krav til avstand dersom det gjør at det ikke er mulig å utøve aktiviteten –dvs. trening med kontakt kan gjennomføres som normalt.

Det er ikke tilsvarende begrensninger utendørs.  Ingen andre begrensninger på breddeidrettsaktivitet, dvs. trening og konkurranser (inkl. seriespill) kan fortsatt gjennomføres. Forskriftsfestede begrensninger på arrangement.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å lese mer detaljert om «Nye Korontiltak i Idretten» på Idrettssforbundets hjemmeside:
Nye Korona-tiltak i Idretten