Norges Bowlingforbund inviterer til Trener 2/ETBF Level 2 Trenerløypa

Publisert 10.01.2018
Redigert 21.10.2021

Norges Bowlingforbund inviterer trenere som har gjennomført Trener 1/ETBF Level 1 Trenerløypa eller til Trener 2/ETBF Level 2 Trenerløypa 2.

Trener 2/ETBF Level 2 Trenerløypa har to kurshelger. Begge helger må gjennomføres for å få godkjent kurset.

Kurshelg 1 gjennomføres 25. – 27. mai på Thon Hotel Linne                                                            Kurshelg 1 Trener 2/ETBF Level 2 Trenerløypa er «presisjonsidrettshelgen». Her samarbeider NBF med Biljard, Bueskyting, Curling og Skyting. Temaene under Kurshelg 1 er utarbeidet etter følgende målsetting:

En autorisert Trener 2 skal være i stand til å organisere treningsopplegget for utøvere i egen   klubb. Treneren skal være i stand til å planlegge og iverksette tilpassede treningsopplegg for             utøvere i egen klubb i samarbeid med utøvere, andre trenere i klubben og klubbens ledelse.

Kurshelg 2 er gjennomføres i løpet av høsten, mest sannsynlig 05. – 07. September i Oslo

Kurshelg 2 Trener 2 er bowlingspesifikt og følger ETBF Levels 2s krav og er utarbeidet etter følgende målsetting:

En autorisert Trener 2 skal ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta   bowlingspillerens behov i et trygt, sosialt og spennende miljø. Treneren skal kunne utvikle         fysiske, psykiske, taktiske og tekniske egenskaper for bowlingspillere på klubb og krets nivå      med fokus på utøvere og utvikling.  

Trener 2/ETBF Level 2 Trenerløypa har følgende målsetting

Trener 2/ETBF Level 2 Bowling er andre nivå i trenerløypa for bowlingtrenere. Fokus er fortsatt på deltakelse, men på dette nivå blir utvikling viktigere. Trener 2/ETBF Level 2 bygger på kunnskaper og praksis fra Trener 1/ETBF Level 1, men det tilkommer også nye moment. Trener 2/ETBF Level 2 er for trenere som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre. Idrettsfaglig er treningsprosessen sentral på Trener 2/ETBF Level 2. Trener 1/ETBF Level 1 og Trener 2/ETBF Level 2 dekker breddeidrettens basiskrav på klubbnivå. Trener 2/ETBF Level 2 skal også gi grunnlag for høyere kurs i trenerløypa til Norges Bowlingforbund.

Egenandel                                                                                                                                                                  Egenandel dekker kursmateriell, alle måltider og overnatting i enkeltrom for begge kurshelger. Egenandel er kr 4500,-. Deltakere som reiser med fly t/r Oslo begge kurshelger får redusert egenandel med kr 500,-.

NBF oppfordrer klubber og kretser til å støtte sine trenere.

Påmelding                                                                                                                                                                                      Påmelding gjøres til generalsekretær Per Iversen på per.iversen@nif.idrett.no innen 11. mars. For spørsmål vedrørende kurset, ta kontakt med Trenerutvalgets leder Leif Espen Skjegstad på l.e.s@online.no

Innhold og omfang

Trener 2/ETBF Level 2 er et kurs i 5 deler, og er det andre trinnet i trenerløypa.

Kurset består av 12 moduler og sammen med praksisoppgave utgjøre dette totalt 75 timer.

En kurstime varer i 45 minutter.

Del 1: E-læring/forarbeid (3 moduler)

Modul 1 Spiseforstyrrelser (NIF) teori/e-læring 2 timer
Modul 2 Idretternæring (NIF) teori/e-læring 3 timer
Modul 3 Aldersrelatert trening 2 (NIF) teori/e-læring 2 timer

Del 2: Kurshelg 1: Presisjonsidrett (5 moduler)

Alle moduler i Del 1 må være gjennomført før deltakelse på kurshelg 1.

Modul 4 Anatomi og skadeforebygging (PRES) teori/case 6 timer
Modul 5 Ernæring (PRES) teori 2 timer
Modul 6 Trenerrollen i ungdomsidrett (PRES) teori/praksis 4 timer
Modul 7 Mental trening 2 (PRES) teori/praksis 8 timer
Modul 8 Treningsplanlegging (PRES) teori/praksis 4 timer

Del 3: Kurshelg 2: Bowling (3 moduler)

Alle moduler i Del 2 må være gjennomført før deltakelse på kurshelg 2.

Modul 9 Kulebevegelse og kulekunnskap (NBF) teori/praksis 10 timer
Modul 10 Bowlingtreneren/Spillteknikk (NBF) teori/praksis 8 timer
Modul 11 Analyseverktøy (NBF) teori/praksis 2 timer
Modul 12 Koordinativeferdigheter (NBF) teori/praksis 4 timer

Del 4: Praksisoppgave (20 timer) gjennomføres som en del av de oppgitte 75 timene av kurset. Oppgaven skal omhandle temaer gjennomgått under begge kurshelger. Oppgaven utleveres etter endt kurshelg 2.

Del 5: Praksis (100 timer) gjennomføres av kursdeltaker etter endt kurshelg 1. Praksisen må gjennomføres innen 12 måneder etter kurshelg 1. Kursdeltakerne må sende inn erfaringsskriv og timeoversikt på timer benyttet til praksis. Godkjent praksis er all planlegging, gjennomføring og evaluering av trening og oppfølging av bowlere i klubb/krets og annen form for instruksjon av utøvere. Opplæring/oppfølging og kursing av aktivitetsledere og trenere med Trener 1 kompetanse godkjennes også. Minimum 35 timer av praksisen må være knyttet til aktivitet i egen klubb (tilpasninger kan avtales med Norges Bowlingforbund). Egentrening regnes ikke som godkjent praksis.

Forutsetning for at kurset blir gjennomført er at minst 40 deltakere totalt fra de fem særforbundene i presisjonsidrettene er påmeldte. Så ikke bestill eventuelle billetter før bekreftelse på deltakelse er mottatt.

Endelig beslutning fattes 13.03.18.