Norges Bowlingforbund fyller 60 år 3. oktober 2022

Publisert 18.02.2022
Redigert 22.02.2022

Nytt jubileum for NBF i 2022, denne gang er Forbundet 60 år. Ut ifra dokumenter som har dukket opp er stiftelses datoen 3. oktober 1962. 2. oktober har tidligere vært brukt, men nå har vi dokumentasjon som er gjengitt og dokumentert i denne artikkelen.

NBF vil komme med 6 artikler hvor hver vil inneholde en 10 års reise med historiske hendelser fra hvordan sporten vår har vokst og endret seg til der vi er i dag.

Øivind Ødegaard var president i det første styret.

Det hele startet i september 1962 hvor det ble dannet et Interimstyre. 4 klubber var med på dette, og Øivind Ødegaard, Strike BK var mannen som var initiativtaker her. Han ble også styrets formann. De 3 andre klubbene var Skru BK, Fina Fighters og Drosja. Av praktiske grunner trakk Bergen Bowlingkrets seg står det å lese i dokumentene.

Den 3. oktober 1962 sendte interim styret en søknad til F. I. Q. (verdensorganisasjonen for bowling) om opptagelse av Norges Bowlingforbund. 24, oktober 1962 mottok interimsstyret skriftlig bekreftelse på at Norges Bowlingforbund var opptatt i F. I Q.

Det første ordinære Ting for Norges Bowlingforbund ble avholdt på Veitvet i Oslo 26. april 1963. Interimsstyrets formann Øivind Ødegaard ønsket forsamlingen velkommen og det ble valgt møtedirigent og referent.

Møtedirigent: Erling K. Aasen, Alley-Cats, Oslo Referent: Sigmund Fossum, Strike, Oslo.

Før møtedirigenten overtok, overrakte bestyreren av bowlinghallen på Veitvet, Carsten Christensen, en formannsklubbe som gave fra hallen til interimsstyrets formann Ødegaard. Christensen takket for det arbeide som hittil var nedlagt og ønsket Tinget lykke til. Carsten Christensen ble en viktig person for bowlingen i alle år han var bestyrer på Veitvet Bowling Senter.

7 av 10 klubber møtte hver med en representant.

Tingdirigent Aasen presiserte så følgende:
A. Interimsstyrets beretning er godkjent av Tinget.
B. Norges Bowlingforbund er opptatt i F. I. Q. og medlemskontingent er betalt for 1963,
C Norges Bowlingforbund er dannet i og med at det foreligger bekreftelse fra F. I. Q.
D. Det blir tingets sak å avgjøre hvilken dato som skal velges når det gjelder stiftelsesdagen av Norges Bowlingforbund.

Det ble vedtatt at søknads datoen om opptagelsen i F. I. Q. 3. oktober 1962 skulle være STIFTELSESDATOEN.

Det ble diskutert om man skulle søke om opptagelse til Norges Idrettsforbund, men den ble utsatt til neste års ting, altså 1964.

Videre ble det godkjent lover og regler for Norges Bowlingforbund, godkjent spillereglement og fastsatt kontingent og spilleavgift.

VALG IFØLGE DEN VEDTATTE LOV,
1. Formann Øivind Ødegaard. Strike, Oslo, Valgt uten motkandidat
2. Viseformann Håvard Holmung, Bergen Bowlingkrets. Valgt uten motkandidat
3. Sekretær Erling K. Aasen, Alley-Cats, Oslo, Valgt uten motkandidat
4. Kasserer Rolf Hansen, Strike, Oslo, Valgt uten motkandidat
5. 2 styremedlemmer, følgende ble foreslått: Odd Sørum, Skru, Oslo, Rolf Olsen, Bergen, Thore Mangår, Alley-Cats, Oslo.
Efter avstemning ble følgende valgt: Odd Sørum og Rolf Olsen og 2 varamenn, forslag på Helge Ruud, Strike, Oslo, og John Strandenes, Kvarten, Bergen.
Valgt ved akklamasjon 2 revisorer: Thorolf Olsen og Olav Ildal, begge Skru, Oslo. 2 varamenn: Dyre Vaa, Strike, Oslo, og Kjell Gulbrandsen, Drosja, Oslo
Valgkomite: Odd Helland, Bergen, Sigmund Fossum, Strike, Oslo, og Kjell Gulbrandsen, Drosja, Oslo,
Turneringa og teknisk komite: Sverre Bjørdal, Bergen, Thore Mangaard og Erling K, Aasen, Begge Alley-Cats:, Oslo; v Velger selv sin formann,
Lov-og apellkomite: Erling Osland, Bergen, Øivind Ødegaard, Strike, Oslo, og Olav Salterøe, Strike, Oslo.

Mange av valgte kandidater til styret hadde tillitsverv langt utover i neste 10 års periode hvor spesielt Øivind Ødegaard må nevnes. Han satt som President i mange mange år.

I november 1963 ble Nordisk Bowlingforbund stiftet. Danmark, Sverige, Finland og Norge deltok her.

Norges 2 første bowlinghaller var 4 baners hallen i Bergen i 1960 og 12 baners hallen på Veitvet i Oslo som kom i 1962. Så i sesongen 64/65 åpnet det 3 nye haller i Norge.  Først ute var 1o-baners Brunswickhallen i Bjergsted i Stavanger som ble offisielt åpnet den 11/1o-64 med bykamp Oslo-Bergen. Den andre var 11-baners AMF hallen på Solli i Oslo, og den ble offisielt åpnet med internasjonal turnering 9. og 1o/1-65.  Den tredje hallen var 6-baners AMF hallen i svømmehallen i Kristiansand S i begynnelsen av desember. Åpningen av de nye hallene hadde en gledelig virkning for Forbundet som da fikk to nye kretser, nemlig Rogaland og Vest-Agder, foruten en lang rekke nye klubber.

På NIF`s Ting i Trondheim november-65 ble NBF opptatt som eget særforbund. Det var med på å gjøre vår idrett kjent over hele landet. Nevnes her er en setning fra brevet til Generalsekretæren i NIF når bekreftelsen kom i brevs form til NBF; Som vi meddelte Dem, er Deres lov meget godt utarbeidet og oppsatt.                                       

De neste årene ble det stadig flere lisensierte spillere og ligaspill ble også innført. Forbundsstyret jobbet iherdig med mange møter. Stadig nye lover og instrukser skulle lages og innføres og nye komiteer ble født.

På Tinget i 1967 ble lisensavgiften justert fra kr 10 til kr 20 pr år samtidig som deltageravgiften på kr 1 bortfalt. Samme år ble også det første Kretsformanns-møte avholdt. I perioden 68/69 ble det stagnasjon på lisenser, og en av årsakene var at bedriftsbowlingen blomstret opp og tok opp mye av plassen i de få hallene som var. Deres bedriftsserie var imponerende den gang. Det var derfor veldig bra når Nadderudhallen i Bærum så dagens lys sammen med en ny hall i Trondheim. Hallen på Nadderud kom forsommeren 1969 og hallen i Trondheim på høsten samme år.

I 68/69 ble det også bestemt 4 klasser som skulle skilles ved snitt. Her måtte man eksempelvis spille 175 i flere turneringer for å beholde/rykke opp en klasse.

På Tinget i 1970 kom det forslag om at kretsene måtte sette opp lokale terminlister å sende inn til Forbundskontoret. Det gikk igjennom. Så ble det også bestemt at lisensen for de over 18 år fortsatt skulle være kr 20 og nytt av året kr 10 for de under 18 år.

På slutten av 1960-tallet gjorde også NBF en henvendelse til Bedriftsidrettsforbundet om et mulig samarbeid. Her ble det gitt et negativt svar da Bedriftsidrettsforbundet hadde lovfestet at ingen av deres medlemmer kunne stille opp i aktive arrangementer. Allerede den gangen ble det nedsatt en komité som skulle jobbe med rekruttering.

Så til noen sportslige arrangementer i 1962 og 1963. Det ble avholdt landskamp mot Danmark allerede 27.10 1962. Videre arrangerte Drosja BK en internasjonal turnering 8.-10. mars 1963. Dessverre foreligger det ikke resultater fra dette.

NBF`s første Norgesmesterskap ble spilt på Veitvet i april 1963. Her deltok bare herrer. Pål Sæthrang, Skru BK vant dette. Damene kom med fra 1964.  Første internasjonale representasjon for NBF var Nordisk Mesterskap i Stigbergshallen i Gøteborg 31.11 – 01.12 1964. Til det mesterskapet kunne Norge sende fullt dame og herrelag fordi blant annet eierne den gang av Veitvet Bowlinghall, Ing. Olav Selvaag støttet med kr 2000. I tillegg kom det inn mindre beløp fra en rekke privatpersoner.

Herrelaget spilte til dels over evne den gang og ble nummer 3 i 8-mannslag og ble nummer 4 i 4-mannslag. Damene klarte ikke å hevde seg første gangen, men det står i referatet at de vant stort ved sin sjarmerende opptreden og lagets drakter gjorde stort inntrykk. Dessverre finnes det ikke bilder fra turneringen.

Det ble også spilt landskamper mot Danmark og Sverige de første årene, og i tillegg var Norge med i en TV-cup i England 1963/64. Det ble også arrangert en TV-cup i NRK hvor Forbundsstyret, hallbestyrer Christensen og TV var sammen om dette. Det fikk stor betydning for bowlingen i Norge.

I 1964 kom damene med i Norgesmesterskapet sgl/dbl.  Karin Råde, Skru BK vant damenes første NM, og samme år vant Finn A Mjelde, Zürich.

Til Europamesterskapet i Birmingham i juli 1965 reiste 6 mann delvis på egen regning. Her spilte Erling Osland, Bergen Taxi veldig bra og ble nummer 4 blant 90 deltagere. Hans innsats vakte stor oppsikt mens Thore Mangaar, Strike og Leif Møster, Viking Bergen ble nr. 6 i double.

I mars 1966 spilte Norge landskamp mot Sverige og vant. Her spilte de veldig bra, og det kom reaksjoner fra hele Europa står det i referatet. Det ble også spilt Nordisk Mesterskap i København hvor Norge vant sine 2 første medaljer med sølvmedalje til Paal Heivang og bronsemedaljer til 8-mannslaget.

Coca-Cola-Cupen som nå heter World Cup ble spilt i Dublin for første gang i 1965, og her var Birger Soløst, Strike Oslo vår representant. Han spilte veldig bra og ble nummer 5 blant spillere fra hele verden.

I 1967 deltok herrene i sitt første VM som ble spilt i Malmø. Ikke de helt store resultatene, men det ble en 11. plass i double med Øistein Nitter/Knut Bilden. Forbundet klarte å støtte spillerne, siden deltagelsen i Det åpne Norske mesterskapet var så bra. I tillegg kom det også støtte fra noen haller.

Norge arrangerte sitt første Nordiske Mesterskap i november 1968. Her vant Norge 4 medaljer med sølv og bronse til både dame- og herrelaget. Så i Nordisk i 1970 i Tammerfors ble det gull til Norge. Kjersti Strøm vant her Masterfinalen. I tillegg vant damene bronse i 4-mannslag både i europeisk og amerikansk spillestil. Herrene vant kun 1 medalje, bronse i 4-mannslag. Totalt sett et godt mesterskap for Norge hvor de norske damene imponerte med godt spill.

 

Per Kittelsen

Per Kittelsen ble det store navnet i EM i 1969. Først var han med 5-mannslaget som vant bronse og noen dager etter vant han bronse i Masterfinalen.
Erling Osland kom også til finalen og ble nummer 15. Damene fikk en fin 6. plass i lagøvelsen, og Kjersti Strøm ble nummer 10 i dameklassen, også det et veldig bra resultat den gangen.

Så til det største mesterskapet i den første 10-årsperioden i vår historie, VM i Milwaukee 1971 i USA. Hele troppen den gang var 2 damespillere, 9 herrespillere og 3 ledere samt 4 supportere. Hele turen kostet kr 60.800 for spillere og ledere. Med stor innsats fra kretsene og spillerne skaffet de kr 25 400 av totalbeløpet. Resterende beløp på Kr.35.400 ble belastet regnskapet. Dette viser hvilken enorm interesse som ble vist for å kunne få delta i dette mesterskapet. Man kunne kanskje ha håpet på litt bedre resultater, men å delta i et så stort mesterskap «over there» var en kjempeopplevelse for hele troppen.

Våre 2 beste herrer ble Nils Wold (49) og Svein Laregg (62). I dameklassen ble Kjersti Strøm nummer 52 og Sissel Egeland nummer 77. I lagøvelsen ble Norge nummer 16 i 5-mannslag av 31 startende lag.

I double ble damene nummer 32 og beste herrelag nummer 25. I 8-mannslag ble Norge nummer 17. USA dominerte veldig på hjemmebane med 5 gull, 3 sølv og 3 bronse.
Av europeiske lag var det bare Belgia og Italia som vant medaljer. Belgia med 2 sølv og Italia med 1 bronse.

Vårt beste resultat i World Cup har vært Birger Soløst sin 5. plass fra 1965. Per Kittelsen ble nummer 9 i 1971, og damene kom med i WC fra 1972. Da er det bare å se frem til neste avsnitt i historien.

Totalt vant Norge 10 medaljer i Nordisk Mesterskap og 2 i Europa mesterskapet fra 1962 – 1971.

Status før neste 1972-81:

På Tinget 1971 ble det opplyst følgende:

NBF har i dag 4 kretser med 26 klubber. I disse klubbene er det totalt 437 aktive lisensierte spillere…… mer kommer i neste måned.