NBF HAR FÅTT TILDELT PROSJEKTMIDLER FRA KULTURDEPARTEMENTET TIL VÅRT MANGFOLD- OG INKLUDERINGSPROSJEKT PÅ STOVNER

Publisert 18.10.2022

NBF har i dag mottatt den gledelige nyheten om tildeling av prosjektmidler fra Kulturdepartementet til vårt Mangfold- og Inkluderingsprosjekt på Stovner i Oslo.  NBF har mottatt kr.860.000,- til prosjektet.

Prosjektet skal ha fokus på barn og unge i alderen 13-19 år i Stovner Bydel.   Prosjektet blir et samarbeide med skolene og Stovner Sportsklubb, som vil etablere en egen bowlinggruppe.  Målet er å skape fokus på egen mestring og trening.  Det skal tilrettelegges for trening i samarbeide med skolene og treningene vil foregå direkte etter skoletid.  Prosjektet omfatter også treningsutdanning for elever i videregående, som skal trene de yngre.

Dette er første gangen Norges Bowlingforbund mottar prosjektmidler fra Kulturdepartementet i en slik størrelse og omfang.
Vi er stolte og glade over denne tilliten og ser frem til umiddelbar oppstart av prosjektet.   Vi har stor tro på at dette prosjektet vil bidra til å gjøre en forskjell i en bydel hvor mange faller fra, og det kreves innsats for å få barn/unge fysisk aktive på tross av kultur, verdier og lav inntekt.  Dette prosjektet vil kreve høy innsats og engasjement for å få suksess og det har vi på lager i en idrett som er GØY Å SPILLE og TØFT OG MESTRE.

For klubber og kretser som ønsker mer informasjon om prosjektet, ber vi dere ta kontakt med prosjektleder Trine Skarpnes, trine.skarpnes@nif.idrett.no eller Generalsekretær Kirsten Wille, kirsten.wille@nif.idrett.no