NBF HAR FÅTT KR.328.400 I STØTTE FRA GJENSIDIGESTIFTELSEN TIL Å STYRKE OG UTVIKLE PARABOWLING – EN AKTIVITET FOR ALLE

Publisert 21.12.2022

NBF er svært takknemlig for støtten fra Gjensidigestiftelsen til dette viktige prosjektet.

Prosjektet skal bidra til økt rekruttering og fremme tilhørighet og utviklingsmuligheter for parautøvere, trenere og frivillige i alle aldre, både i eksisterende klubber og klubber som ikke har dette tilbudet i dag.

Prosjektet skal skape og videreutvikle:

1) God  og allsidig aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser
2) Gode treningsmiljøer for parautøvere i samspill med andre utøvere, trenere og frivillige
3) Godt faglig miljø blant trenere og frivillige

For å få dette til skal vi:

  1. Utvikle trenere
  2. Rekruttere Parautøvere
  3. Utvikle et sterkt paramiljø i en idrett for alle  – sammen med klubbene. Målet er å tilrettelegge for parabowling i flere klubber

Prosjektets målsetning er å iverksette tiltak som:

– Bidrar til at flere parautøvere deltar jevnlig i organiserte fritidstilbud
– Reduserer barrierer slik at flere kan delta jevnlig i organiserte fritidstilbud og bli inkludert
– Gjør at flere kan delta som frivillige i organiserte bowling tilbud

Prosjektet er fullfinansiert for perioden 2023 og skal understøtte det gode arbeidet som gjøres i dag og samtidig rekruttere flere aktive.