Lucky Bowl overtar Veitvet

Publisert 23.01.2018
Redigert 21.10.2021

Som de fleste i bowlingmiljøet har fått med seg, i hvert fall i Oslo-området, vil bowlinghallen på Veitvet bli en del av Lucky Bowl-kjeden. Eierskiftet vil skje pr 1. juni, og en omprofilert hall vil være klar senest 1. september.

NBF ha god dialog med Rune Skandsen hos Lucky Bowl angående et fortsatt samarbeid i denne viktige hallen for norsk bowling. Begge parter har et uttrykt ønske om å komme til enighet, og NBF håper å komme med nærmere detaljer i løpet av kort tid.

«NBF er svært positive til de investeringer som Luck Bowl gjør for å oppgradere hallen på Veitvet, og samtidig sikre en god og stabil drift av hallen i et stadig mer krevende marked» sier NBFs president Marie Paulsson Berg. «Vi opplever den investeringsvilje som Lucky Bowl-systemet viser som gledelig, og da ikke bare på Veitvet. NBF ser frem til et godt samarbeid med Lucky Bowl-haller over det ganske land; med det utgangspunkt at sportsspill og løsspill vil kunne fungere ved siden av hverandre  –  forutsatt god dialog og forståelse fra alle involverte parter» fortsetter Marie. «Våre aktive spillere må ha forståelse for at det er nye tider, med sterkere kommersielle krav og mer profesjonelle drivere av dagens bowlinghaller, spesielt innen kjedene. Men det skal være fullt mulig å gi plass og levelige betingelser for våre klubber og aktivt sportsspill også i de haller hvor den kommersielle produktutviklingen har kommet lengst. NBF vil dessuten gi stor honnør for den flotte innsats og det store bidrag som Sverre Lund og Petter Hansen har nedlagt for norsk bowling gjennom sin drift på Veitvet gjennom mange år» avslutter NBFs president.

I tillegg til informasjon om hva som vil skje på Veitvet fra 1. juni, vil NBF også benytte den anledningen til å informere om de generelle avtalevilkår som Lucky Bowl-hallene vil kunne tilby norske bowlingklubber/spillere.