Korona Cup informasjon og oppsett!

Publisert 30.12.2020
Redigert 21.10.2021

OPPDATERT INFO VEDRØRENDE KAMPER.

Hei alle sammen,

Da er oppsettet for Korona Cup klar. Det ble til slutt 34 klubber som meldte på 63 lag. Lagene har blitt trukket i 8 avdelinger fra A – H. Avdeling A – C har 7 lag og D – H har 8 lag.

Nå er det viktig å lese reglementet en gang til ! Her står datoer for gruppespillet og det samme for finalespillet.

Vi ser at det vil være enkelte geografiske områder som vil være nedstengt når 1.runde starter. Blir det problemer med å spille kampene til rett tid er det bare å ta kontakt med kontoret. Vi vil da sammen med den enkelte klubb/kamp finne ny dato. Alt spill er som tidligere informert approbert.

Alle resultater sendes kontoret til bowling@bowling.no og vil bli lagt inn når begge lagene har spilt den enkelte kamp.

Jeg tar også med hva Per skrev tidligere:

Som følge av at «Korona Cup» er å anse som et spesialtiltak, kan det være at NBF ikke har tenkt igjennom alle konsekvenser av turneringsformatet. Det kan derfor hende at det vil gjøres endringer underveis, noe NBF ber om forståelse for. Dette skal være et morsomt, og uhøytidelig, tilbud i en krevende tid. For ordens skyld: ingen påmeldingsavgift.

Da håper jeg dere har fått den informasjonen som er nødvendig. Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med kontoret. 

Vil til slutt takke alle klubber og spillere for den forståelsen som er vist denne høsten. Nå er det bare å lade opp til 1. runde. Lykke til alle sammen.                                 
NBF ønsker alle et riktig Godt Nytt År!


Alle matcher ligger nå inne på Bowling.no – Gruppe A-H under ligaspill.


REGLEMENT

Tidsrom for gruppespill:                                                Tidsrom for finalespill:

4. – 10. januar 2021                                                              10. – 11. april 2021
1. – 7. februar 2021                                                              24. – 25. april 2021
15. – 21. februar 2021
22. – 28. februar 2021
1. – 7. mars 2021

Hver klubb kan melde på så mange lag de ønsker, også mikslag. Det gis ikke noen form for handikap. Det kan være opptil 6 spillere (lisensierte) pr lag, 4 spillere + inntil 2 reserver. Begge reservene kan brukes i løpet av kampen. Har man spilt for et lag som er påmeldt, kan man ikke spille for et annet lag senere i cupen.

Lagene trekkes vilkårlig til de forskjellige gruppene. 
16 lag går videre til finalespill (eks. ved 8 grupper vil de 2 beste fra hver gruppe gå videre). 
Antall grupper og oppsett for gruppespill blir klart så snart påmeldingsfristen er gått ut og offentliggjøres på www.bowling.no.

Format gruppespill:

 • Det spilles en kamp mot hvert av de andre lagene i gruppa.
 • Alle lag kan selv velge når de vil spille kampene innenfor oppsatt runde.
 • Resultater sendes inn til bowlling@bowling.no
 • Det spilles 4 serier. Lagenes poengsum pr. serie avgjør banepoeng. Det vil si at det gis 1 banepoeng for seier, 0,5 banepoeng for uavgjort, og 0 poeng for tap. Totalsum av banepoeng opparbeidet under kampen, avgjør matchpoeng (man kan altså oppnå maks 4 banepoeng). Det gis 2 matchpoeng for seier, 1 matchpoeng for uavgjort, og 0 matchpoeng for tap. Det gis altså ikke ut banepoeng eller matchpoeng for lagets totale poengsum i kampen.
 • Plassering i gruppen avgjøres av hvor mange matchpoeng et lag har oppnådd. Ved poenglikhet avgjøres det på banepoeng. Ved likhet på banepoeng avgjøres det på innbyrdes oppgjør. Ved fortsatt likhet avgjøres det på snitt. 

Format finalespill:

 • Spilles som utslagscup. 
 • Kampene spilles samtidig, på oppsatt dato og tidspunkt (lørdag eller søndag).
 • Det spilles best av 3 serier. Vinneren går videre. 
 • Ved likhet i poengsum i en serie, spilles det rolloff – det spilles ett kast på fullt oppsett på samme bane som siste kast i ordinær serie. Det laget som får ned flest kjegler vinner. Ved fortsatt likhet etter første oppsett, gjentas prosedyren inntil det blir en avgjørelse. For hvert nytt oppsett skal det byttes bane.
 • Resultater føres fortløpende, og man venter med å starte serie 2 til serie 1 er ferdig registrert og tilgjengelig for begge lag i matchen.
 • Det er meget ønskelig at kampene livestreames.