Juniorsamling flyttes grunnet covidutviklingen.

Publisert 09.12.2021

Grunnet den raske smitteutvikling finner vi det uansvarlig å pålegge våre beste juniorer unødvendig risiko for Covid-19 rett føre juleferie.
Derfor flyttes samlingen som var planlagt for kommende helg, 10-12/12, til 14-16/1-2022.

Dette er ikke en optimal situasjon for den nye coachen Tore Danielsen, og det skaper større utfordringer for enn ønskverdig.
Samlingen var en meget viktig samling for juniorene med bland annet testing og miljøbygging på agendaen. For at våre unge bowlere ikke skal «miste» fokus og utvikling kommer utøverne til å inviteres til digitale møter og sesjoner i den kommende uken. Innkalling til dette blir sendt utøverne under torsdagen.

For de utøvere, eller foresatte, som ønsker en raskere oppfølging eller ønsker en prat med vår nye coach er det bare å ta kontakt med Tore. Dette er noe vi oppfordrer til da det er viktig for prosessen med å bli kjente og bygging av det nye miljøet.

  • SportBowlingNorge spillerutviklere og juniorlandslagscoach Tore Danielsen

    • mobilnr: 952 19 749
    • mail: tore.danielsen@glamox.com