INVITASJON TIL VETERANLIGA 2022/2023

Publisert 24.05.2022

Norges Bowlingforbund og Veteranutvalget invitere til veteranligaen 2022/2023.

Les nøye gjennom den vedlagte invitasjonen. Vi ønsker å informere om at det kan bli justeringer i divisjonsoppsettet i henhold til påmeldte lag. 

INVITASJON TIL VETERANLIGA 2022/2023

Klubbene/Kretsene inviteres med dette til å delta med lag i Veteranligaen 2022/2023.

Reglementet for Veteranligaen finner dere her, og skal følges.

Påmelding av lag sendes Norges Bowlingforbund innen 10. juni, 2022 via det digitale formularet her, https://forms.office.com/r/rTVNhXUgfw,
eller 
påmeldingsskjemaet i det vedlagte dokumentet.

Startavgiften er kr 1.800 pr lag, Startavgiften må også være innbetalt innen 10. juni til

Norges Bowlingforbunds bankkonto: 1813.37.51463

NB! Merk giroen for hvilke lag innbetalingen gjelder.

Divisjonsoppsettet vil fortsatt inkludere 5. divisjon, se vedlegg. Det er selvsagt fri påmelding for lag i

5. divisjon = nye lag som tilkommer til i 22/23-sesongen, vil settes opp i 5. divisjon.

Det vil ellers være opprykk/nedrykk for to lag i alle divisjoner; se også reglement for Veteranligaen.

Veteranutvalget selv vil stå for avviklingen og resultatservice for Veteranligaen i 2022/2023; i likhet med foregående sesonger.

Vi ønsker nye og gamle lag velkommen til 2022/2023 sesongen!

Med hilsen

NORGES BOWLINGFORBUND

for Veteranutvalget

Ola Bjørtomt (sign)                                                                                     Kirsten Wille (sign)
Leder Veteranutvalget                                                                               Generalsekretær