Invitasjon til prøveordning i dameligaen for sesongen 2022/2023

Publisert 29.08.2022

Norges Bowlingforbund inviterer til prøveordning i dameligaen for sesongen 2022/2023

Bakgrunn

Forbundsstyret har nedsatt en gruppe som har fått mandat til å se på fremtidig organisering av ligasystemet. De siste 3 årene har antall lag i dameligaen blitt halvert, fra 22 lag i 2019/2020 sesongen til 11 lag i inneværende sesong. Denne sesongen er vi også i den situasjonen at X-ide ligaen ikke er fylt opp, da kun 7 av 8 plasser er fylt opp.

Intensjonen er å se på mulige format for å gjøre det mer attraktivt og som kan bidra til økt interesse for ligaspill. For å oppnå dette har gruppa sett på et format som er komprimert, og krever betydelig færre helger. Dette tror vi kan gjøre det enklere for flere lag å delta og at det vil være besparende økonomisk for klubbene,i forhold til dagens format. Et annet moment med et nytt format som gruppa har sett på er å ha en sluttspillhelg. Sluttspillhelgen vil være en ligafinale, der vinneren kåres.

Færre ligahelger gir rom for flere helger til turneringer og gir rom for bedre fleksibilitet til å oppnå kravet om serier til NM. Damespillere vil, på samme måte som i dag, kunne delta på lag i herreligaen.

Forbundsstyret vedtok på styremøte 6/22 følgende prøveordning for dameligaen for sesongen 2022/2023. Dermed ønsker NBF å invitere alle klubber til å delta i prøveordningen.

Spilleformat

Prøveordningen omfatter hele dameligaen, både x-ide og 1.div. Lagene deles inn i grupper (avhengig av antall lag som ønsker å være med). I utgangspunktet 4 lag per gruppe, men hvis det ikke går opp så kan en eller flere grupper bestå av 5 lag. Oppsettet og inndelingen i grupper vil gjøres i samarbeid med seriekomiteen.

Alle lagene i hver gruppe møtes over 2 helger, en helg før jul og en helg etter jul, og spiller da 3-4 kamper per helg (3 kamper ved 4 lag i gruppa). Ved stor påmelding kan det bli aktuelt med 3 innledende puljer for å begrense antall kamper per helg. Det er satt opp 2 alternative datoer for begge rundene, ettersom vi må avtale med de konkrete haller etter påmeldingsfristen. I hver av de innledende rundene spiller alle lagene i samme gruppe mot hverandre i samme hall. Innledende runder vil flyttes mellom en rekke haller, for å sikre at flest mulig haller får arrangere kamper.

Ligarunder:

  • Runde 4 22.-23. oktober eller runde 5 26.-27. november
  • Runde 8 4.-5. februar eller rund 9 18.-19 februar

Deretter går alle lagene til en sluttspillfinale som spilles 22.-23.april, i form av en A og B finale. Kampene vil spilles på samme måte som dagens format, med 4 spillere over 4 serier. Det vil innebære totalt ca 36 serier per person, mot dagens 48 i X-ide damer.

Informasjon til allerede påmeldte lag

Alle klubber, også de som allerede har meldt på lag, må melde tilbake om de ønsker å beholde laget/lagene, melde på flere lag eller eventuelt trekke lag.

Påmeldingsfrist: søndag 4. september 2022

Vi understreker at dette er en prøveordning, så hvis dette ikke blir en suksess så kan vi gjøre andre endringer, eller gå tilbake det nåværende spilleformatet igjen neste sesong.