INVITASJON TIL DØVELIGA 2022/2023

Publisert 25.05.2022

Norges Bowlingforbund inviterer til døveligaen 2022/2023.

Klubbene/Kretsene inviteres med dette til å delta med lag i Døveligaen 2022/23

 Reglementet for Døveligaen finner dere her, og skal følges.

Påmelding av lag sendes Norges Bowlingforbund innen 10. juni, 2022 på vedlagte påmeldingsskjema her.

Startavgiften er kr 1.800 pr lag, Startavgiften må også være innbetalt innen 10. juni til
Norges Bowlingforbunds bankkonto: 1813.37.51463
NB! Merk giroen for hvilke lag innbetalingen gjelder.

Divisjonsoppsettet vil være kun en divisjon.

NBFs utvalg for døve og Hørselshemmede vil selv stå for avviklingen og resultatservice for Døveligaen i 2022/23 sammen med Forbundskontoret.

Vi ønsker nye lag velkommen til 2022/23-sesongen !

Med hilsen

NORGES BOWLINGFORBUND

for NBFs utvalg for døve og hørselshemmede

Kjell Ivar Mesics (sign)                                                          Kirsten Wille (sign)
Leder                                                                                    Generalsekretær