INVITASJON – LIGASPILL 2024-2025

Publisert 15.05.2024

Påmelding til ligaspill sesongen 2024/2025

Nå er sesongen snart over, ligaspillet er unnagjort, og opprykk og nedrykk er avklart for de som måtte bli berørt av dette. Vi går da i gang med påmelding til neste sesongs ligaspill, der invitasjonen blir sendt ut i disse dager.

  • 5.12.5 i lovverket sier at frist for påmelding av lag til ligaspillet samt innbetaling av påmeldingsavgift, er 10. juni. Seriekomiteen vil imidlertid be alle klubber om allerede nå å gi beskjed hvis en vet at en kommer til å trekke et lag, eller si nei til opprykk. Skjer noe av dette, vil det jo medføre forskyvninger i puljeoppsettet, noe som det vil være svært greit å få vite så tidlig som mulig med tanke på oppsett av kampoppsett/terminlister. Jo før vi har oversikten her, jo bedre tid har vi til å lage til et godt kampoppsett.

Melding om endringer kan sendes til:

Geir Ståle Kristiansen (gs.kristiansen@gmail.com)
Sigurd Erland (sigurd@erland.org)
Eivind Olsen (eivind.ols1@gmail.com)

I tillegg ber vi klubber som har helt spesielle utfordringer i forhold til spilletid, hallkapasitet o.l. om å sende seriekomiteen en oversikt over hvilke momenter en bør ta hensyn til ved kampoppsett. Da vil vi så langt som mulig ta hensyn til dette.

All påmelding til ligaen skal gjøres via iSonen.  Link til påmelding er:  https://isonen.no/event/clvayspkx00ifw1e7vemo3nk0