FRIST FOR EVENTUELLE ENDRINGER AV KAMPER I LANDSLIGAEN ER 31.8.23

Publisert 18.08.2023

Frist for eventuelle endringer av kamper i Landsligaen er 31/8-23.

Etter denne dato vil ikke Seriekomiteen godta endringer uten at det foreligger en skjellig grunn til dette.

Alle henvendelser etter den 31/8 vil bli behandlet i hht. Lovverket gjeldende seriespill.

Alle henvendelser vedr. ligaoppsettet rettes til:
Seriekomiteen v/Geir Ståle Kristiansen på mail: gs.kristiansen@gmail.com