Digital oppdatering av turneringsledere 13. – 14. juni!

Publisert 04.06.2020
Redigert 21.10.2021

NBF inviterer alle turneringsledere til oppdatering via webinar og e-læring!

Det har denne uken blitt sendt ut en invitasjon til alle Klubbledere og mer enn 240 Turneringsledere vedrørende oppdatering av Turneringsledervervet. Brevet inneholder også informasjon om videre planer for Turneringslederutdanning og generell kompetanseheving for alle medlemmer i Bowlingforbundet.

Allerede helgen 13. – 14. juni skjer første tiltaket med oppdatering av Turneringsledere med gyldig eller utgått godkjenning.
Vi håper at så mange som mulig bruker denne muligheten til å oppdatere både de teoretiske og praktiske kunnskapene vedrørende de nye regler og lover som gjelder.
Blant annet blir Turneringslederne oppdatert, både teoretisk og praktisk, på de nye kulereglene som gjelder fra og med 1. august!

Uansett om gyldigheten som Turneringsleder gjelder for lang tid fremover eller om den har utløpt for en tid siden, ønsker vi, og sterkt oppfordrer til, at så mange som mulig av tidligere og eksisterende turneringsledere melder seg på denne oppdateringen som gjennomføres som Webinar.
De som ikke har mulighet til å gjennomføre oppdatering-seminaret i juni, eller det fullstendige kurset i august, mister ikke sin godkjenning.
Turneringsledere er uansett forpliktet til å holde seg oppdaterte på gjeldende regelverk.

Oppdateringskurset for Turneringsledere er noe som alle bør gjennomføre med tanke på de nye reglene og hvordan disse påvirker vervet som Turneringsleder. Det er en viktig prosess at bruken av regler og lover blir så identisk som mulig blant Turneringslederne.

Oppdateringens form!

NBF tar de «første» stegene inn i den nye digitale utdanningsverden gjennom å gjennomføre kurset som Webinar.
Webinaret gir deltakerne mulighet til spørsmål og direkt interagere samtidig som hele seansen blir tatt opp for fremtidig bruk.

Kursleder for oppdatering er Ulf Hämnäs.
Etter den teoretiske og praktiske oppdateringen skal deltakerne også gjennomføre en teoretisk prøve.
Prøven består av slumpmessig spørsmål fra en spørrebank som inneholder både oppdaterte og nye regler i tillegg til de regler som ikke er endret. Deltakerne må klare 80% riktig for å bli godkjente som turneringsledere.

Her finner dere Brevet med invitasjon og informasjon som er sendt ut til alle klubbledere og ca 240 turneringslederne som er satt opp på den seneste publiserte listen med Turneringsledere.

For mer informasjon, eller spørsmål, ta direkte kontakt med Ulf Hämnäs via telefon, 48042706, eller mail: ulf.hamnas@nif.idrett.no.