About the author

Per Iversen

Del videre

Husk innbetaling av klubbavgift og reisefordeling

Av Per Iversen / 2013-08-01

Det er en rekke klubber som ikke har betalt sin klubbavgift; en avgift som forfalt i midten av juli. De klubber som ikke har betalt, bes gjøre dette omgående. Faktura ble sendt ut i juni. Ellers minnes det også om innbetaling av reisefordeling for de klubber/lag som innbefattes av denne ordningen. Her sendes det ikke […]

Del videre

En liten stemningsrapport fra World Games i Columbia

Av Per Iversen / 2013-07-31

Begge spillere: Andrea Hansen og Mads Sandbækken, foruten lagleder Erik Garder har kommet vel frem til Cali – men det er også det mest positive som kan meddeles så langt.. Det er store problemer og utfordringer med logistikken rundt arrangementet, og hotellstandarden kunne åpenbart også vært bedre. Hittil har man ikke fått trent i hallen […]

Del videre

Ny sesong, nye muligheter…

Av Per Iversen / 2013-07-29

August nærmer seg med stormskritt, og dermed masse bowling! Nedenfor gjengis et par viktige nyheter med tanke på den nye sesongen. For øvrig ønskes fortsatt god sommer til alle i bowling-Norge. Serieoppsettet for sesongen 13/14 er snart ferdigstilt. Som følge av behov for optimal kvalitetssikring, vil det fullstendige oppsettet foreligge senest mandag 5. august, og […]

Del videre

Sluttstrek settes for ligapåmeldinger 13/14

Av Per Iversen / 2013-06-17

Nedenfor gjengis den endelige oversikten for påmeldinger; neste sesongs ligaspill. Alle lag har betalt sin avgift, og Seriekomiteen vil arbeide ut fra denne oversikten. Skulle det være noe feil, eller noen lag som likevel ønsker deltagelse i avdelinger med fri påmelding – vennligst gi beskjed omgående; på forhånd takk. http://www.bowling.no/dokumenter/?Id=4107 http://www.bowling.no/dokumenter/?Id=4108

Del videre

Diverse nyheter før sommerferien setter inn

Av Per Iversen / 2013-06-14

Nedenfor gjengis diverse nyheter som klubber og enkeltmedlemmer trolig vil ha interesse av. Av praktiske årsaker er informasjonen samlet i en nyhetsmelding. Basert på tilbakemeldingene fra en rekke klubber vil «Blåboka» IKKE produseres fysisk/sendes ut for sesongen 13/14. Den aktuelle informasjonen vil samles i et PDF-dokument som kan lastes ned på NBFs hjemmesider. Scoreskjemaer vil […]

Del videre

Oppdatert oversikt, påmeldinger ligaspill 13/14

Av Per Iversen / 2013-06-12

En stor ros til alle klubber og lag! Som vedlagte oversikter viser, er nesten alle skjemaer og innbetalinger mottatt. Og det bare 2 dager etter at fristen er gått ut. Alle klubber/lag bes dog sjekke oversiktene for feil; toget går nå. De øverste divisjonene er selvsagt fylt opp. Det er dessuten godt med påmeldinger i […]

Del videre

Oljeprofiler for ligaspill 13/14, klare senest 1. juli

Av Per Iversen / 2013-06-12

Forbundsstyret besluttet på sitt møte 8. juni at de oljeprofiler som skal benyttes i ligaspillet for de øverste divisjonene, skal foreligge senest 1. juli. Sportslig ledelse, i samarbeid med Seriekomiteen, vil være ansvarlig for utvelgelse av profilene, trolig inntil 5 varianter. Innføring av faste oljeprofiler ble besluttet på årets Forbundsting.

Del videre

Ligaspill neste sesong; status påmeldinger

Av Per Iversen / 2013-06-10

Nedenfor gjengis påmeldinger for alt seriespill sesongen 13/14, også Veteran. Ved eventuelle feil, vennligst ta kontakt med NBFs Erik Garder omgående. Merk dessuten at en rekke klubber/lag ikke har betalt inn påmeldingsavgiften, som forfalt i dag, 10.06. Ingen påmeldinger er gyldige før avgiften er betalt. http://www.bowling.no/dokumenter/?Id=4101 http://www.bowling.no/dokumenter/?Id=4102

Del videre

Deltagere på årets Sommerleir

Av Per Iversen / 2013-06-06

Så langt er 38 deltagere påmeldt til årets Sommerleir, se nedenstående liste. Fristen er egentlig gått ut, men vi åpner for etternølere, vær i så fall raske! Aldersgruppen er 12 til 18 år, første uken av juli, og i år blir det også besøk på Olympiatoppen! http://www.bowling.no/dokumenter/?Id=4099

1 57 58 59 60 61 68
Page 59 av 68