About the author

Per Iversen

Del videre

Mottakere av Talentstipend for 2014 er utpekt

Av Per Iversen / 2014-04-07

På FS-møtet 4. april besluttet FS å dele ut tre stipender for 2014. De tre lovende talentene som denne gangen ble tildelt stipend, er: Emilie Mathisen, Larvik BK – Håvar Wolden Skog, Rana BK – Jens Mathiesen, Solør BK. Det var dessuten flere andre gode kandidater som var innstilt fra krets/klubb, men disse nådde altså […]

Del videre

Seriespillet 13/14 er ferdig – gratulerer til alle vinnere!

Av Per Iversen / 2014-04-01

Årets ligasesong er nettopp avsluttet, og NBF gratulerer alle avdelingsvinnere. Det blir for langt å nevne alle lag her; men medaljevinnere i Umbroligaen omtales nedenfor, foruten opprykk/nedrykk mellom Umbro og 1. divisjon. Veteranligaen omtales også, vennligst se nedenfor. For de øvrige tabeller henvises det til resultatsidene «ligaspill». NBF takker alle klubber og lag for vel […]

Del videre

World Cup kvalifiseringen vil finne sted på Hønefoss

Av Per Iversen / 2014-03-20

Årets kvalifisering til World Cup vil følge et nytt format. Dette ble kommunisert i august 2013, den aktuelle informasjonen gjengis på nytt i linken nedenfor. Kvalifiseringen vil arrangeres over to dager: lørdag 31. mai – søndag 1. juni. Turneringen vil finne sted i Hønefoss Bowlingsenter. NBF ser frem til en spennende konkurranse, med Norges beste […]

Del videre

Utdanning for yngre ledere i idretten – to alternativer

Av Per Iversen / 2014-03-10

Nedenstående link omtaler et spennende helgekurs for yngre ledere innen idretten. Dette bør absolutt være interessant for yngre personer, dvs 15-19 år, som kan tenke seg å gjøre en administrativ innsats innen idretten. Den andre linken omtaler et studium på NIH som gir 20 studiepoeng, med søknadsfrist 15. april. Studiet er et samarbeid mellom NIF […]

Del videre

Utlysning av midler fra Extrastiftelsen

Av Per Iversen / 2014-03-04

NIF lyser ut midler fra denne stiftelsen, og det er mulig å søke for alle organisasjonsledd. Skulle klubber og/eller kretser være interessert, se nedenstående informasjon. NIF lyser ut midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for år 2015. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse utsatte grupper, inkludert mennesker med […]

Del videre

Invitasjonen foreligger til NM 2014 Single/Double, Hamar

Av Per Iversen / 2014-03-03

Herved foreligger invitasjonen til årets NM i single/double, som arrangeres av Briskebyen BK. Invitasjonen gjengis i linken nedenfor. Merk at innledningspuljene vil fylles opp «bakfra». Det vil med andre ord IKKE gjennomføres innledningspuljer med kun noen få lokale spillere tidlig i uken. Arrangøren vil styre dette, i samråd med NBF. Velkommen til NM 2014 på […]

Del videre

Viktige nyheter fra seneste FS-møte

Av Per Iversen / 2014-02-24

FS-møte nr 1/14 er nylig avholdt. Referat vil foreligge i løpet av uken, og som vanlig legges ut på NBFs hjemmeside, men nedenfor gjengis allerede nå tre viktige opplysninger: arrangør av NM 2015 Single/Double, dato for WC-kval 2014 og beslutning om at NBF søker som arrangør av et internasjonalt mesterskap! Arctic Strike er utpekt som […]

Del videre

Trygve Halvorsen har hatt sin siste arbeidsuke hos NBF

Av Per Iversen / 2014-02-17

Uke 8 hadde Trygve sine siste arbeidsdager på Ullevål Stadion etter mer enn 10 års virke på Forbundskontoret. NBF vil takke ham for utmerket innsats i disse årene, og ønsker ham lykke til med barnebarn, båtliv, utenlandsreiser og andre aktiviteter som tilhører det gode pensjonistliv!

1 50 51 52 53 54 66
Page 52 av 66