About the author

Per Iversen

Del videre

Protokoll FS-møte 7/20

Av Per Iversen / 2020-08-21

Lørdag 15. august ble det avholdt FS-møte via Teams. Møtet skulle opprinnelig være et fysisk, 2-dagers strategimøte for Forbundsstyret og kontoret, men av praktiske grunner har dette møtet blitt flyttet til 12. og 13. september. Protokoll fra FS-møte 7/20 kan leses HER. Noen av de behandlede sakene i stikkordsform: (Se Protokollen for utfyllende opplysninger.) Det […]

Del videre

NBF-president Halgeir Ludvigsen fyller 50 år

Av Per Iversen / 2020-08-21

Halgeir Ludvigsen fyller 50 år 21. august. NBF og hele Bowling-Norge gratulerer! Halgeir har vært, og er, en særdeles god støttespiller og sterk ressursperson for norsk bowling generelt, og Forbundsstyret/Forbundskontoret spesielt. Halgeir har sittet i Forbundsstyret i en årrekke, og er nå inne i sin andre periode som President, overtok sist under Tingperioden 2017-19 og […]

Del videre

Avvikling av ulike NM, høsten 2020

Av Per Iversen / 2020-08-20

Det hersker stor usikkerhet rundt gjennomføring av idrettsaktivitet og konkurranser fremover, også for Bowling. Som tidligere meddelt, vil det komme ny informasjon rundt oppstart av Landsligaen i slutten av august. Veteranligaen tar for øvrig sikte på å starte opp som planlagt. Dette selvsagt inntil annen informasjon eventuelt blir gitt. NM Ungdom 2020 er første nasjonale […]

Del videre

Innmelding av oppdaget smitte

Av Per Iversen / 2020-08-19

Idretten skal selvsagt ikke drive med smittesporing, men det er like fullt ganske åpenbart at oppstått/oppdaget smitte i et klubbmiljø skal meldes inn til idretten også. NBF ber om slike tilfeller omgående meldes til Forbundskontoret; til generalsekretær Per Iversen. Dessuten må selvsagt lokale helsemyndigheter varsles, noe som naturlig nok pålegges de berørte personer/miljøer – ikke […]

Del videre

Oppstart av Landsliga kan bli forskjøvet

Av Per Iversen / 2020-08-16

På sitt styremøte lørdag 15. august fant Forbundsstyret (FS) det nødvendig å vurdere mulig forskyvning av oppstart for Landsliga 2020/21. Årsaken er selvsagt den bekymringsfulle utviklingen rundt Covid-19 i den senere tid. Det vil kunne komme nye og strengere smittevernstiltak fra myndighetene i tiden fremover; det gjenstår å se. Slike tiltak vil i så fall […]

Del videre

Leder av Ungdomsutvalget med plass i attraktivt Mentorprogram

Av Per Iversen / 2020-08-14

Opptaket til det meget attraktive Mentorprogrammet for unge leder i norsk idrett er ferdigstilt for 2020/21. Det er med stor glede at NBF kan konstatere at Jørgen Mathiesen, Solør BK, har blitt tatt opp på programmet, kun 10 plasser – som arrangeres i fellesskap av NIF og Norges Studentidrettsforbund. Programmet er krevende og av høy […]

Del videre

Smitteoppblomstringen medfører store utfordringer

Av Per Iversen / 2020-08-13

I lys av den seneste utviklingen rundt smitte i Norge er det åpenbart at hele samfunnet, og idretten, på nytt må vurdere strengere smittevernstiltak  –  noe som vil påvirke all aktivitet, også innen idretten. NBF, på lik linje med andre, trodde før sommeren at vi var «på rett vei», og følgelig kunne planlegge ut fra […]

Del videre

Viktig info om: NM Lag, NM Ungdom og kampoppsett/gjennomføring av Landsliga

Av Per Iversen / 2020-08-10

NM Lag vil flyttes fra Drammen til Hønefoss. Ny arrangør er Ringerike BK. Tidspunktet endres ikke: fortsatt uke 47 = finalespill 21. og 22. november. Avvikling av et lag-NM vil bli spesielt krevende i en situasjon hvor det fortsatt vil kunne være smittevernstiltak som tilsier 1 meters avstand. Skulle dette fortsatt være status utover høsten, […]

Del videre

Utlysning: arrangører til alle NM i 2022

Av Per Iversen / 2020-08-04

I desember vil alle NM i 2022 tildeles forskjellige arrangører. Det er ikke mindre enn 7 mesterskap som skal plasseres, og NBF håper og tror at mange klubber/kretser vil være interessert i å arrangere NM i 2022. Det er alltid noen «gjengangere» som NBF kan stole på som arrangører, noe som selvsagt verdsettes høyt. Samtidig […]

Del videre

Ungdoms-NM: Ytterligere informasjon om billigste alternativ for overnatting

Av Per Iversen / 2020-07-29

Den aktive og dyktige arrangøren, Solør BK, har utarbeidet ytterligere informasjon om det billigste og mest «ungdommelige» overnattingstilbudet under årets Ungdoms-NM, som vil finne sted i midten av september. Tilbudet består av overnatting på Åsnes Ungdomsskole til en meget attraktiv pris. Detaljene kan leses HER. Den opprinnelige invitasjonen, først offentliggjort i begynnelsen av juli, gjengis […]

Page 2 av 70