About the author

Per Iversen

Del videre

Registrerte påmeldinger; alt seriespill 2020/21

Av Per Iversen / 2020-06-15

Nedenfor gjengis alle registrerte påmeldinger til Landsliga, Døveliga og Veteranliga. Alle klubber bes sjekke at «sin» påmelding stemmer. Skulle noe være feilaktig, vennligst gi beskjed til Forbundskontoret omgående. Som det fremgår av vedleggene, er divisjonene i Veteranligaen satt opp allerede, selvsagt basert på opprykk/nedrykk. De øverste divisjonene i Landsligaen gir også seg selv. Når det […]

Del videre

Status liga-påmelding og påminnelse om klubbavgift

Av Per Iversen / 2020-06-12

Den formelle fristen for påmelding for spill i Landsliga og Veteranliga er nå utløpt. Det vil dog aksepteres påmelding gjennom helgen; strek settes mandag 15. juni. Til etternølere: hiv dere rundt og send inn skjema! Det vil neste uke legges ut en oversikt som viser påmeldte lag for seriespill 2020/21. Status så langt viser 83 […]

Del videre

Protokoll FS-møte 5/20

Av Per Iversen / 2020-06-11

Lørdag 6. juni ble det avholdt FS-møte, også denne gangen digitalt, via Teams. Den fullstendige Protokollen kan leses HER. Noen av de viktigste sakene/vedtakene gjengis i stikkordsform nedenfor: Ved sammenslåing av klubber vil spillerettigheter i seriespill opprettholdes med unntak av de tilfeller hvor regleverket forhindrer to lag fra samme klubb å spille på samme divisjonsnivå. […]

Del videre

NM Døve og Hørselshemmede: 9. – 11. oktober

Av Per Iversen / 2020-06-10

Som følge av Korona-situasjonen måtte jo også NM Døve og Hørselshemmede flyttes fra opprinnelig tidspunkt i mars. Ny dato er 9. – 11. oktober, stedet er fortsatt Hønefoss. Opplegget ser bra ut, med tilbud om felles middag på lørdag kveld. Påmeldingsfristen er 18. september, og invitasjonen kan leses HER. Det minnes også om påmelding til […]

Del videre

Påmelding til seriespill 2020/21 er «åpnet»; treg respons så langt

Av Per Iversen / 2020-06-02

De sedvanlige, årlige invitasjonene til Landsliga og Veteranliga ble offentliggjort, og sendt ut via e-post, 20. mai. Påmeldingsfristen er 10. juni. Så langt har responsen vært meget begrenset; NBF har knapt mottatt en påmelding. Dette fremstår som noe overraskende, derfor denne påminnelse. Linken nedenfor gjengir all nødvendig informasjon. PÅMELDINGSINFORMASJON FOR LIGASPILL 2020/21 Velkommen til sesongen […]

Del videre

NM sgl/dbl 2020 er fastsatt: 14. – 18. oktober

Av Per Iversen / 2020-05-25

Ikke gitt at alle umiddelbart fanget opp datoen for årets NM sgl/dbl i den omfattende informasjon som ble offentliggjort i forrige uke; hvor ligapåmelding 2020/21 var hovedpunktet. NM sgl/dbl 2020 skulle funnet sted i Heimdal i begynnelsen av mai. Nytt tidspunkt er 14. – 18. oktober, samme sted. Arrangør er Trøndelag Bowlingkrets. Revidert invitasjon vil […]

Del videre

Påmelding til Ligaspill 2020/21, Terminliste + annen informasjon

Av Per Iversen / 2020-05-20

Invitasjon til spill i Landsliga og Veteranliga 2020/21 er nå ferdigstilt. Påmeldingsfristen er også denne gang 10. juni. All nødvendig informasjon gjengis i lenkene nedenfor. Kommende sesong vil nødvendigvis bli å anse som en «unntaksesong», basert på Korona-situasjonen og den innvirkning de løpende smittevernreglene fikk på avslutningen av 2019/20-sesongen. Detaljer rundt tilpasninger av avdeling/kamp-oppsett som […]

Del videre

Premiering og tabeller; ligasesongen 2019/20

Av Per Iversen / 2020-05-15

Det har vært mye informasjon å forholde seg til gjennom de seneste ukene som følge av Korona-situasjonen og utviklingen av denne. Dette har også medført at informasjon har blitt endret/justert underveis. Det har derfor ikke vært helt enkelt for våre medlemmer og klubber å følge med til enhver tid – noe NBF selvsagt bare kan […]

Del videre

Bowlinghaller kan gjenåpnes; Helsedirektoratet bekrefter

Av Per Iversen / 2020-05-14

Det er med stor glede at NBF kan meddele at helsemyndighetene har bekreftet at bowlinghaller kan gjenåpnes; man må ikke vente til 15. juni. Den formelle bekreftelsen, via oppdatert lenke fra Helsedirektoratet, fremgår HER. Det siteres videre fra Helsedirektoratets hjemmeside: «Bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og lignende kan holde åpent hvis de drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig […]

Del videre

Oppdatert versjon, pr 13. mai: «Koronavett»-regler for bowling

Av Per Iversen / 2020-05-13

11. mai kom helsemyndighetene med en egen smittevernveileder for idretten. Basert på denne veilederen (kan leses HER), og de fellesidrettslige retningslinjer som NIF publiserte 7. mai (kan leses HER), har NBF utarbeidet reviderte «Koronavett»-regler, gjeldende fra 13. mai. Det er helt avgjørende at de gjeldende smittevernreglene følges, ellers vil idretten ødelegge for seg selv, og […]

Page 2 av 68