• Home  / 
  • Forfatterarkiv:
About the author

Kirsten Wille

Del videre

NY OG BEDRE AVTALE MED MACRON

Av Kirsten Wille / 2021-05-12

NBF har reforhandlet en ny og bedre avtale med vår utstyrsleverandør MACRON. Den nye avtalen vil bidra stort til å gi våre landslag et løft utstyrsmessig og være med på å bygge IDRETTEN BOWLING som merkevare. Å bygge merkevaren BOWLING, øke synligheten til sporten og ikke minst profilbygging er noe av det aller viktigste vi […]

Del videre

NBFs RUTINER FOR VARSLING AV SEKSUELL TRAKASSERING OG OVERGREP

Av Kirsten Wille / 2021-05-10

Forbundsstyret vedtok i sitt møte 5/21 16.april 2021 – NBFs Rutiner for varsling av seksuell trakassering og overgrep. Varsling i slike saker skal skje til NBFs Generalsekretær som har ansvar for at varselet følges opp. De vedtatte rutiner for varsling finner du her: NBFs rutiner for varsling av seksuell trakassering og overgrep

Del videre

X-IDÉ blir ny hovedsponsor i NBF – Nytt liganavn: X-IDÉ-LIGAEN

Av Kirsten Wille / 2021-05-05

NBF signerte denne uken en samarbeidsavtale med XIDÉ as som ny hovedsponsor. Avtalen er 2-årig.   De overtar ligaen, som fra denne sesongen 2021/2022 skal heteX-IDÉ-Ligaen. X-IDÉ er et teknisk, moderne Grafisk Hus med engasjerte, dedikerte og profesjonelle medarbeidere.  Det er 38 ansatte med regionskontorer på Hamar og i Drammen. De holder til på Lørenskog utenfor Oslo […]

Del videre

OPPDATERT INFORMASON – COVID 19

Av Kirsten Wille / 2021-04-27

Det har nå kommet en endring i Veilederen og Smittevernsprotokollen til idretten. Følgende regler gjelder: Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand Presiseringen av 2 meters avstand mellom personer der det er mulig, er tatt bort, 1 meter gjelder. Det er […]

Del videre

STREAMING AV FORBUNDSTINGET 2021

Av Kirsten Wille / 2021-04-16

Forbundstinget 17.- 18.4.21 vil bli streamet på vår Facebook-side. I løpet av ettermiddag/kveld vil det bli lagt ut en link til streamingen. Tinget starter lørdag 17.4.21 kl.09.30.

Del videre

HUSK – SAMORDNET RAPPORTERING – FRIST 30.4.21

Av Kirsten Wille / 2021-04-12

Alle idrettslag skal innen 30. april rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til Idrettsforbundet. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Hva skal rapporteres?  Medlemstall og aktivitetstall.  Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader.  Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).  Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført).  Registrere momskompensasjonen […]

Del videre

TINGDOKUMENTENE 2021

Av Kirsten Wille / 2021-04-01

Tingdokumentene til Forbundstinget 2021 er nå offentliggjort og disse finnes her https://www.bowling.no/dokumenter/?Id=10043 Øvrig informasjon om Forbundstinget 2021 finner du her https://www.bowling.no/forbundsting-2021/

Page 2 av 4