About the author

Kirsten Wille

Del videre

Ny søknadsrunde: tildeling av Bredde- og Integreringsmidler 2021

Av Kirsten Wille / 2021-03-04

Formelt er søknadsfristen for årets tildeling av midler satt til 1.februar. Som følge av at 2020 ble «spesielt» og krevende for hele bowlingmiljøet, er søknadsfristen denne gang utsatt til 26. mars. Vi håper alle søkere som fikk tildelt midler i 2020, har fått gjennomført alle sine planlagte tiltak – og vi ser frem til rapportering […]

Del videre

Påminnelse – Påmelding til Forbundstinget 2021

Av Kirsten Wille / 2021-03-03

Norges Bowlingforbund vil med dette minne om fristen for påmelding til Forbundstinget er ONSDAG 10.MARS 2021 Forbundsstyret vil samme dag sende ut en melding om det vil bli en digital gjennomføring av Tinget eller ved fysisk oppmøte. Vi minner om at frist for å sende inn forslag som ønskes behandlet på Tinget samt innspill til […]

Del videre

HILSEN FRA GENERALSEKRETÆREN

Av Kirsten Wille / 2021-02-05

Kjære Bowling-Venner ! Jeg har nå vært en uke i jobben og det har vært en spennende og lærerik uke.  Allerede første uken har vi hatt et viktig FS-møte hvor vi har hadde en spennende diskusjon ang. nytt Strategidokument for 2021-2023. Bowling er en spennende idrett å sette seg inn og mye å lære.  Jeg […]

Del videre

NM Single/Double og NM for Døve og Hørselshemmede utsettes – NM Sgl/Dbl spilles 15. – 19. september

Av Kirsten Wille / 2021-02-04

På grunn av den fortsatt vanskelige smittesituasjonen vi befinner oss i, har Forbundsstyret vedtatt å utsette NM Single/Double og NM for Døve og Hørselshemmede til høsten. Ny dato for NM Single/Double blir 15. – 19. september. De nye datoene samt nye kriterier for kvalifiseringskrav vil bli presentert i etterkant av neste Forbundsstyremøte 27. februar 2021. […]

Page 2 av 2