NM sgl/dbl Døve og Hørselshemmede

NBFs Døveutvalg i samarbeid med Stavanger Døves Idrettsforening, Lucky Bowl Åsen og NBF inviterer til Norgesmesterskap for Døve og Hørselshemmede i 2022.
11. - 13. mars 2022 11-03-2022 13-03-2022 Europe/Oslo NM sgl/dbl Døve og Hørselshemmede NBFs Døveutvalg i samarbeid med Stavanger Døves Idrettsforening, Lucky Bowl Åsen og NBF inviterer til Norgesmesterskap for Døve og Hørselshemmede i 2022. Norges Bowlingforbund nm-sgl-dbl-dove-og-horselshemmede
Uregistrert

Informasjon

Sted: Lucky Bowl Åsen, Auglendsmyrå 9, 4016 Stavanger

Klasser: Damer og Herrer

Dobbel spilles i 2 klasser: Damer og Herrer

Spilleform: Amerikansk

Innledende: 6 serier (Teller også for Dobbel)

Semifinale: 6 serier. Til semifinale går 1/3, (maksimum 16 stk. minimum 4 stk.) pr klasse. Score fra innledende følger med.

Finale: Til finale går minst ½ i hver klasse (minst 4). Det spilles RR hvis det er minst 4, score fra tidligere spill følger med. Stegfinale hvis det er færre.

Puljetider: Innledende: Fredag 11 mars kl 15:00 og kl 18:00 Semifinale: Lørdag 12.mars kl 10:00

Finale: Søndag 13.mars kl 10:00. RR-Finaler

(Endringer i puljetidene kan forekomme dersom påmeldingen gir behov for det)

Startavgift: 500,- kr pr deltager.

Innbetales til SDIF-bowling, kontonummer: 3207.21.06333. Vennligst merk betaling med navn og klubb.

Påmelding: Klubbvis til vhatleskog@hotmail.com snarest og senest innen 11.februar 2022.

Spilleberettigelse: Spillerne må ha et hørselstap på minst 55 db på det beste øret for å kunne delta.

Informasjon, puljeoppsett og resultater legges ut på bowlingres.no Oljeprofil: Offentliggjøres på bowlingres.no 48 timer før første pulje Turneringsleder: Sigurd Erland, mobil 48017535

Kart