Ang. brudd på § 5.20.3

Publisert 06.12.2023

Det har inneværende sesong vært en del tilfeller hvor klubber har stilt lag i landsligaen med ikke godkjente spillere i henhold til § 5.20.3 i regelverket. Denne paragrafen sier følgende:

5.20.3 Dersom lag i høyere divisjon har spillefri, kan ikke spillere som deltok i forrige serierunde delta på lag i lavere divisjon inneværende serierunde.

Dette er jo en type regel som også finnes i andre type lagidretter i forskjellige varianter. Formålet er sikre fair play ved å hindre at f.eks. klubben setter inn spillere som normalt ville spilt på førstelaget, for å hjelpe sitt andre- eller tredjelag til bedre plasseringer.

Konsekvensene av brudd på denne paragrafen står beskrevet i § 5.20.7:

5.20.7 Brudd på §§ 5.19.2, 5.20.3, 5.20.4 og 5.20.5 medfører tap av eventuelle poeng for det laget som har benyttet ureglementert/-e spiller/-e, samt tap av pinnefall for den/de som har spilt ulovlig. Ubenyttet reserve kan fritt spille for et annet av klubbens lag i samme serierunde.

Dette medfører altså at et lag som har brukt spillere som ikke er spilleberettiget, vil tape kampen, samt at resultatene for disse spillere vil strykes. Dette har da blitt gjort ved en del tilfeller i årets liga.

Vi ber alle klubber om å være oppmerksom på dette, og ta hensyn til dette når lagene tas ut, så slipper vi kjedelige poengtap og stryk av resultater.