Informasjon fra seriekomitèen !

19. juli 2017 07:27 av Erik Garder


Seriekomiteen vil gjerne informere om at det blir spill i alle divisjoner/avdelinger fra 1. serierunde som er 9.-10. september.

Det har vist seg at det i en del haller er et stort press på baner og spilletider. Seriekomiteen tror derfor at en større spredning på kampene vil bidra til å bedre på denne situasjonen.

Ha en fortsatt god sommer og lykke til med kommende sesong !

Seriekomiteen