Forbundsting 29.-30. april

25. april 2017 10:30 av Knut Brinchmann


Velkommen til Forbundstinget 2017!

Per 28.4. har vi registrert 59 påmeldte delegater fra klubbene og 9 delegater fra kretsene til Forbundstinget på Thon Hotel Oslo Airport den 29. – 30. april. Inkludert FS (5 styremedlemmer) gir dette per i dag 73 stemmeberettigede delegater. Totalt 85 personer er så langt registrert som deltagere på årets Forbundsting.

Link til Tingdokumentet, påmeldinger per 27.4.17, delegatoversikt per klubb, valgkomiteens innstilling, bestillingsskjema og tentativt program for Forbundstinget finner du i teksten nedenfor.


TO NYE FORSLAG, SAK 20 §4.32.1 - GJENSTART

De nye / omarbeidede forslagene tas opp til ny behandling 30.4.

https://www.bowling.no/dokumenter/?Id=7284

https://www.bowling.no/dokumenter/?Id=7285


Valgkomiteens innstilling finner du her:

https://www.bowling.no/dokumenter/?Id=7280

Flybilletter og overnatting er bestilt til alle som er påmeldt. Flybilletter og informasjon om overnatting ble sendt den 11.4. på e-post til den enkelte delegat. Vi ber alle sjekke sine reisedokumenter og informasjon om overnatting.

For alle med ankomst fredag 28.4. (frem til kl 20) er det bestilt felles middag, med bordsetting kl 20:00.

Vi minner om at også klubber som ikke er påmeldt har anledning til å møte på Forbundstinget med egne delegater, men da kan vi ikke garantere for overnatting eller bevertning.

Da håper vi å se så mange som mulig av dere på Forbundstinget den 29. – 30. april.

Bowling – Idretten med det lille X-tra!


https://www.bowling.no/dokumenter/?Id=7283

https://www.bowling.no/dokumenter/?Id=7181

https://www.bowling.no/dokumenter/?Id=7205

https://www.bowling.no/dokumenter/?Id=7231

Tingdokument: https://www.bowling.no/dokumenter/?Id=7267
(rettelse 18/4 : korrigert forslagsstiller forslag 14)