Ungdomslekene 2017 - påmelding nærmer seg !

24. jan. 2017 11:21 av Karl-Fredrik Velle

Se her for mer informasjon om Ungdomslekene 2017 og hvordan man kan melde seg på.

Påmelding Ungdomslekene 2017 nærmer seg, og vi etterspør påmelding fra kretsene. Som det fremkommer av vedlagt invitasjon er det to klasser i årets utgave av Ungdomslekene. NBF har fått tilbakemelding fra enkelte kretser på at det ikke finnes oversikt over U26-utøvere. Nå finnere dere en oversikt over dette under snitt/ranking-listene.

NBF ønsker at alle kretser melder på så mange juniorer og ungdommer dere klarer. Det er tiltatt med flere en ett trioslag pr krets pr klasse. Har dere ikke nok til trioslag er det mulighet å samarbeide med andre kretser. Er dette ikke mulighet er det mulighet for å delta som singleutøver. Da deltar utøver i singleøvelsen og spiller utgjevningsserier under triosøvelsen for å kunne delta i All Event.

Merk at juniorer kan delta i U26-klassen så fremt det deltar minimum en U26-utøver på trioslaget. I singeløvelsen deltar utøverne innenfor egen klasse.

Meld dere på !

Bowling – idretten med det lille X-tra !