Innskjerping av spilledraktreglement i NM

02. mai 2014 11:46 av Per Iversen

NBF har funnet det ønskelig å innskjerpe gjeldende regelverk med tanke på spillerbekledning i NM Single/Double. Informasjonen gjengis nedenfor, og er dessuten sendt som e-post til alle landets klubber.

Til alle deltagere under NM Single/Double 2014,

NBF har funnet det hensiktsmessig og nødvendig å innskjerpe de gjeldende regler for bekledning for spillere under NM. Dette med tanke på å høyne bowlingidrettens anseelse og seriøsitet utad, samtidig som det skulle være ganske selvsagt at alle deltagere i et Norgesmesterskap følger de regler som idretten selv har innført. (Alle de relevante regler finnes under kapittel 4 i NBFs Lover, og nedenstående presiseringer er avklart med NBFs Lovkomite og FS.)

De senere år har gjeldende regler dessverre ikke vært håndhevet fullt ut. Dette faktum ønsker NBF herved å endre på, derfor denne melding med følgende presiseringer:

• Alle spillere skal spille i reglementert klubbdrakt, inkl. korrekte benklær/underdel.

• De spillere som er medlemmer av Team Norge skal imidlertid spille i Team Norge drakt inkludert korrekte underdel, IKKE i klubbdrakt. Disse spillerne kan ikke velge drakt; Team Norge drakt skal benyttes.

• Double er ikke å betrakte som lagspill. Spillerne skal derfor IKKE stille i identiske drakter om den ene spilleren er Team Norge spiller.

• Sponsordrakter er ikke tillatt benyttet under NM - det er kun klubbdrakt eller Team Norge drakt som vil være godkjente spilledrakter.

Dette til informasjon.


Med vennlig hilsen
Norges Bowlingforbund

Per Iversen
Generalsekretær