SportBowlingNorge er i gang!

En post-covid redusert bootcampsamling ble avholdt under helgen på Lucky Bowl Lørenskog.
Med de store utfordringene som pandemien har medført i henhold til gjennomføring ble det gjennomført en «myk» introduksjon til den type av samlinger og testprosedyrer som fremtiden bringer i SportBowlingNorge regi. Samlingen ble gjennomført med eksisterende team/landslagsaktuelle spillere som en oppstart av test og seleksjonsprosesser for mesterskap og SportBowlingNorge Elite fremover.

14 spillere møtte opp på Thon Hotell Triaden på fredagen hvor de togs imot av trenerteamet bestående av hovedcoach Ulf Hämnäs og spillerutvikler/trenere Leif E Skjegstad og Tore Danielsen.
Samlingen ble innledet med informasjon om objektiv og fokus for helgen. Denne informasjonen var et tillegg til den informasjon som spillerne har fått underveis i forberedelsene til samlingen.
Tydeliggjøring overfor den verden, og de utfordringer, som trenerteamet står overfor for å utvikle landslag som er gode nokk for mesterskap og trenere av høy standard ble fremlagt. Detaljer i denne informasjonen viste hvor mange utfordringer det ligger hos det lokale miljøet til spilleren og som er synlige i de aller fleste klubbmiljøer i det norske bowlingmiljøet.

En oversikt over hva som møter de utøvere og coacher som er ute å representerer Norge ved mesterskap legger en grunnlinje i henhold til de kvaliteter som kreves av både spillere og coacher for å lykkes.


Spillerne ble delt opp i 3 grupper og gjennomført et meget gott gruppearbeid. Temaet for gruppearbeidet fokuserte på omdømmebygging – synlighet – rekruttering. Med oppgaver hvor statusen hos den enkelte og gruppen skapte flotte diskusjoner og gikk over i defineringen av veien videre.
Dette er en prosess som kommer å være et permanent innslag i samlinger med SportBowlingNorge.
Akkurat innenfor omdømmebygging så har hele bowlingmiljøet en godt stykke arbeide å gjennomgå. SportBowlingNorge er ikke et unntak uten skal være i «frontlinjen» i denne prosessen som omfatter både «on-lane» og «off-lane» omdømmet. Utøverne viste opp et stort engasjement og det var meget inspirerende å ta del av det arbeid som utøverne gjennomførte.

Lørdagen startet tidigt og spillet var i gang allerede 8.45 med spill på den første, av fem, utfordrende profilen. Spillerne spilte 6 serier på hver profil og de fikk føre opp treff og resultater.
Et spesiallaget skjema for registrering av KPI (Key Performance Indikators) verdier ble brukt under hele helgen.
All denne informasjonen fra spillernes prestasjoner på de forskjellige profilene overføres til et excelark som konverterer informasjonen til meget nyttig, håndterbar og visuell informasjon.
Spillerne ble også filmet og det ble tatt notater i henhold til teknikk, taktikk, mentalt, fysiske og lagfølelse.
Hver spillere kommer å ha private samtaler med trenerteamet for tilbakemelding og fokus fremover.
Gjennomføringen av prosessen med KPI verdier, filmer og andre notater er en viktig del i prosessen for å etablere et godt utviklingsmiljø og felleskap.
Ikke bare gir denne helgen oss en uvurderlig informasjon om spillernes kapasiteter overfor de mesterskap som ligger fremfor oss men også hvordan utviklingen av hver utøver kan optimeres og kvalitetssikres.
Måling av KPI verdier er noe som det blir spesielt fokusert på da vi ikke har hatt noen aktivitet som har kunnet gi oss noen indikasjoner på spillernes nåværende nivå og kapasitet for evaluere spillere innfor kommende mesterskap samt SportBowlingNorge Elite (bruttotropp for landslag fra og med 2022).

De første preliminære analysene av KPI verdiene sammen med notater og tilbakemeldinger fra spillerne har gitt trenerteamet både bekreftelser og en del ny verdifull informasjon som vi tar med oss videre.
Uten å gå inn for dybt i denne informasjon så kan vi avsløre at:

  • Spillere med erfarenhet fra internasjonale turneringer og mesterskap er langt flinkere på å «fylle» ruter (fill rate) når de ikke får strike!
  • Spillere med mesterskapserfaring er langt flinkere til å velge taktikk som sikrer høyere snitt på antall felte kjegler nå man ikke får strike (9er og 8er)!
  • Å konkurrere på mesterskapslignende forhold «sliter» mer på fysikken hos spillerne, ikke bare sett til utholdenhet men også mobilitet i tillegg til fingrer. Tallene viser at spillerne påvirkes tidligere og mer enn de selv opplever.
  • Den «mentale kondisjon og utholdenheten» påvirkes i mye større grad enn hva mange spillere er klare over. Det er store forskjeller på å spille konkurranser på mesterskapsforhold kontra vanlige lokale enkle forhold.

Trenerteamet er nå i fullgang med analyser og filtrering informasjonen fra helgen. Når denne prosessen er klar så blir det satt opp personlige samtaler med samtlige utøvere.

Neste «bootcamp» kommer å ha en mer åpen struktur hvor vi kommer å invitere interessante spillere for fremtiden så vi kan dele mer av denne typen av erfaringer som helgen har gitt oss. Det blir også viktig å få gjennomført for å kunne evaluere spillere og etablere de nye bruttotroppene fra og med 2022.

En morsom opplevelse var at Jonas Dammen avsluttet hele helgen med å spille en 300. serie i den siste og 30. serien. Det er en meget bra prestasjon med tanke på de utfordrende og forskjellige profilene

Jonas Dammen gjør en 300 serie i den siste serien under den første bootcampen!

Profilene som ble på Lucky Bowl Lørenskog var følgende (satt opp i spilt rekkefølge)